Riksantikvarieämbetet

Kulturarvets betydelse för hållbar utveckling – diskuteras på seminarium i Uppsala

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 11:15 CEST

Pressmeddelande - 031020

Vilka är sambanden mellan hållbar utveckling och kulturarv? Kulturarvets betydelse i samhället har diskuterats allt mer under de senaste åren. Detta hänger samman med bl.a. den nationella strategin för hållbar utveckling, de nationella miljömålen och genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken.

Riksantikvarieämbetet och Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet bjuder in till vetenskapliga seminariedagar i Uppsala den 22-33 oktober. Syftet är att utbyta kunskap och erfarenheter mellan forskare och praktiker och redovisa det aktuella forskningsläget.

Frågor som kommer att diskuteras under seminariedagarna är bland andra: Vad har platsen för betydelse för regional utveckling? Vilka är de drivkrafter som sätter i gång positiva processer? Hur påverkar olika samhällsprocesser möjligheterna att tillvarata kulturarvet som en resurs?

Under seminariedagarna kommer ett antal perspektiv på kulturmiljö, regional utveckling och samhällsbyggande att presenteras. Inbjudna är bland andra Lia Ghilardi från London, chef för Noema Reserach and Planning Ltd, Christer Bengs, professor vid Tekniska högskolan i Helsingfors och seniorforskare på Nordregio samt Jan Mattsson, professor i företagsekonomi vid Universitetet i Roskilde.

Seminariedagarna syftar till ökat tvärvetenskapligt utbyte mellan olika myndigheter och forskningsinstitutioner. Detta skall initiera fortsatta diskussioner om behovet av fördjupad kunskap och en ökad samverkan.


Se även:
Inbjudan och program - (pdf 732 kb).

För ytterligare information:
Ann-Mari Westerlind - Kulturmiljöavdelningen, Riksantikvarieämbetet.
tfn 08-5191 8191, mobiltfn 0708-83 89 41.
Marja-Leena Pilvesmaa - Kulturmiljöavdelningen, Riksantikvarieämbetet,
tfn 08-5191 8186, mobiltfn 0708-83 90 42.
Martin Paju - projektledare, Centrum för regionalvetenskap, Umeå Universitet,
tfn 090-786 71 54, mobiltfn 0706-23 81 99.
Catharina Lundin - informatör, Riksantikvarieämbetet,
tfn 08-5191 8131, mobiltfn 0708-15 58 43 .