Västarvet

Kulturbryggan beviljar stöd till Kan själv! - ett pedagogiskt utvecklingsarbete för de minsta barnen

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 08:43 CEST

Västarvets pedagogiska utvecklingsarbete Kan själv! har beviljats medel (310 000 kronor) från Kulturbryggan för produktion och turné av en ljudutställning som passar de minsta barnens (0-2 år) sätt att undersöka, utforska och skapa ljud. Produktion och turné är ett samarbete mellan Västarvet, Kultur i Väst och tonsättare Johan Svensson.

Barn i åldern 0-2 år har en annan ljudvärld än äldre barn och vuxna. Små barns ljudskapande är ett sätt att kommunicera med och utforska omvärlden. Tidiga upplevelser av ljud och möjligheterna att få utforska ljud på olika sätt påverkar förmodligen hur barnet senare intresserar sig för ljud och så småningom musik.

Stöd från Kulturbryggan ger barn möjlighet att utforska ljud

Stödet från Kulturbryggan visar att de minsta barnens utforskande av ljud är viktigt. Tack vare det kommer vi att kunna erbjuda de minsta barnen en utställningsmiljö där de kan skapa, utforska och upptäcka ljud på sina villkor. Med utställningen vill vi öka förståelsen för hur betydelsefulla de första åren i ett barns liv är. Vi tror att utställningen kan starta diskussioner kring hur vi bemöter de minsta barnens vardagliga ljudskapande.

Om utställningsproduktionen

Utställningen formges av formgivare Tofte Lamberg och byggs av tekniker Ulf Wågland efter resultatet av den förstudie vi genomförde 2013 tillsammans med barn från Förskolan Viljan i Ytterby och Solgårdens förskola i Skene. Utställningen kommer att presenterar ljud och ljudskapande, som vi har förstått är spännande och intressanta för de minsta barnen.

Om turnén

Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta kommer att turnera i Västra Götalands regionen och visas på bibliotek, konsthallar och lokala museer. Under turnén kommer vi att dela med oss av de kunskaper och erfarenheter om små barns ljudskapande som vi fått under förstudien. Vid ett par tillfällen ska tonsättare Johan Svensson samla in ljud från besökande barn och av dem skapa ett nytt ljudkonstverk för vuxna.

Kan själv!

Kan själv! är ett pedagogiskt utvecklingsarbete som vänder sig till barn i åldern 0-2 år. Syftet är att synliggöra de minsta barnen och deras rätt till kulturaktiviteter som är anpassade efter deras behov.
Kan själv! strävar efter att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter. Inför alla beslut som vi fattar beaktas alltid de fyra grundprinciperna, artiklarna 2, 3, 6 och 12 och vi tar särskild hänsyn till artikel 31. 

Kan själv! har resulterat i föreläsningar, handledningar, förstudier och utställningar. Utställningarna har hittills visats på 37 platser, både inom och utanför Västra Götalandsregionen, och besökts av nästan 28 000 barn i åldern 0-2 år och deras medföljande vuxna. Tack vare de barn som medverkar utvecklas, förändras och förbättras Kan själv! ständigt. 

Klicka här för att följa bloggen om Kan själv!

Här kan du läsa mer om Kan själv! och ta del av förstudiens resultat.

För frågor och mer information:

Ida Lagnander, pedagog, Västarvet
Tlfn. 0703-520242
ida.lagnander@vgregion.se

Göran Berg, producent Barn och Unga, Kultur i Väst
Tlfn. 0703-492158
goran.j.berg@kulturivast.se

Johan Svensson, tonsättare
Tfn. 0702-828441
svejohan@gmail.com

Mer information om Kan själv!

Projektägare

Västarvet

Samarbetspartners

Kultur i Väst
Tonsättare Johan Svensson
Barnen och lärare från förskolorna Viljan i Kungälvs kommun och Solgården i Marks kommun

Finansiärer

Västarvet, Kulturbryggan, Statens Musikverk, Tidskriften Föräldrar och Barn och Kultur i Väst

Kulturbryggan är en statlig utredning som ska lägga förslag på en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet. Kulturbryggans huvudsakliga uppdrag är att under perioden 2011-2014 pröva nya och alternativa finansieringsmöjligheter för kulturprojekt som är nyskapande, innovativa och experimentella i sin natur.


Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Genom förebyggande och konsultativa insatser med fokus på kulturmiljö, naturvård, arkeologi, konservering och slöjd bevarar vi natur- och kulturarvet - men bedriver också ett framtidsinriktat utvecklingsarbete i hela Västra Götaland.

Västarvet driver verksamheten på Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Forsviks Bruk, Slöjd & Byggnadsvård, Vänersborgs museum, Vitlycke museum och Västergötlands museum. Läs mer om Västarvet på www.vastarvet.se