Vänsterpartiet

Kulturbudgeten saknar långsiktigt perspektiv

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 11:17 CEST

Siv Holma (v), ordförande i riksdagens kulturutskott, reagerar på årets anorektiska kulturbudget. Vänsterpartiet har i sin skuggbudget satsat en miljard mer än regeringen på kulturpolitik.

- Regeringen har åter glömt bort bild- och formkonstnärerna. Det är givetvis helt otillräckligt att lägga 1 miljon kronor på Moderna Museet för att det ska kunna leva upp till det självklara kravet om utställningsersättning. Ett sådant avtal har länge legat klart på regeringens bord men inte undertecknats, säger Siv Holma (v), ordförande i riksdagens kulturutskott.

- Jag motsätter mig också regeringens chocksänkning av anslaget till Rikskonserter på 10 miljoner. Jag efterlyser en ordning där man börjar med att bestämma riktningen för en långsiktigt hållbar kulturpolitik och sedan vidtar de nödvändiga åtgärderna. Idag finns inget beslut om hur den icke-kommersiella musikverksamheten ska stödjas, säger Siv Holma.

För ytterligare information:
Siv Holma (v), riksdagsledamot, 070 - 343 95 83
Vänsterpartiets presstjänst, 070 - 620 00 64