#LommaSkola

Kulturcrew till Lommaskolor

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 15:13 CEST

Kulturcrew Skåne sydväst

– ett pilotprojekt om delaktighet, inflytande och ungt arrangörskap

Hur kan vi göra elever mer delaktiga och involverade i kulturupplevelser och Skapande skola? Detta ska undersökas när man för första gången i Sverige använder modellen Kulturcrew. Nätverket Ung Kultur Sydväst (UKSV) har av Region Skåne beviljats 100.000 kr för att starta upp en svensk pilotmodell av det danska framgångsreceptet Kulturcrew!

Metoden Kulturcrew har funnits i Danmark i fem år och är idag etablerat på 100 danska skolor. Inspirationen har man ursprungligen hämtat från Norge. Syftet med projektet är att ge eleverna mer kompetens, större ansvar och mer inflytande i samband med kulturaktiviteter inom skolan. Målet med Kulturcrew Skåne Sydväst är att fler unga i kommunen ska ta del av kultur och att stärka elevinflytandet inom skola, kulturskola och på mötesplatser inom kommunen. Samtidigt ska projektet stärka samarbetsformer på området ung kultur och delaktighet mellan de kommuner i sydvästra Skåne som tillsammans med Musik i Syd och Riksteatern Skåne ingår i det nystartade, delregionala nätverket UKSV.

Deltagande kommuner är Skurup (huvudägare), Burlöv, Lomma, Kävlinge, Vellinge, Svedala och Trelleborg. UNGA Musik i Syd och Riksteatern Skåne är med som regionala aktörer.

Kom på presskonferensen så berättar vi mer!

Torsdag 2 juni kl 10.00 • Biblioteket i Skurup

Länk till det danska kulturcrewprojektet: http://kulturcrew.dk/page/om-kulturcrew

Länk till Riksteatern Skånes hemsida där info finns: http://skane.riksteatern.se/barn-och-unga

Länk till Musik i Syds hemsida där info finns: http://www.musikisyd.se/kulturcrew/

Kontakt för frågor:

Projektsamordnare Kulturcrew Skåne Sydväst: Margareta.E.Mansson@vellinge.se, 0709-91 52 67

Alternativt: Petra.Bergstrom@riksteatern.se, 0721-80 90 62

eller Karin.Holmstrom@musikisyd.se, 0702-20 58 46

Inbjudan till presskonferens

#LommaSkola är samlingsnamnet för oss som jobbar med utbildning inom Lomma kommun.

Här ingår förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem.