Riksdagen

Kulturdebatt i Nordiska rådet

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 08:38 CEST

En ny nordisk kulturpolitik debatterades på onsdagen vid Nordiska rådets 57:e session. Debatten hölls med anledning av Nordiska ministerrådets förslag om en reformering av kulturen. Detta innebär att ett antal nordiska kulturinstitutioner läggs ned och att medel frigörs till tidsbegränsade projekt och att ett nordiskt kulturforum inrättas.

Förslaget har behandlats av rådets kultur- och utbildningsutskott. Lars Wegendal (s), ordförande i utskottet, menade att utskottet stödjer genomförandet av strukturreformen men pekade samtidigt på riskerna med detta. Centraliseringen av kulturpolitiken kan leda till att det parlamentariska inflytandet över kulturpolitiken försvagas. Därför kommer utskottet att lämna ett förslag till kulturpolitiskt handlingsprogram till kulturministrarna varje år i god tid innan ordförandeskapsprogrammet fastställs. Ett annat problem är att armlängdsprincipen riskerar att försvagas vilket kan leda till alltför stark politisk styrning av kulturarbetet. Kulturarbetarnas självständighet måste värnas. ”Projektifieringen” kan också leda till sämre kontinuitet. Utskottet menar att de nordiska husen på Färöarna, Grönland och Island kan stå för kontinuitet, men då bör nordiska hus finnas i alla nordiska länder.

Debatten präglades av en övertygelse om kulturens stora betydelse för den nordiska gemenskapen men också av en oro för nedskärningar i kulturbudgeten och överföringar av medel dels till tillfälliga projekt dels till andra sektorer. Stor vikt lades vid att parlamentarikerna i Nordiska rådet måste få inflytande över processen.

Dialogen mellan den parlamentariska sidan och regeringssidan om reformeringen av kultursektorn kommer att fortsätta fram till genomförandet den 1 januari 2007.

På torsdagen debatterades ett medlemsförslag från den socialdemokratiska gruppen i Nordiska rådet om de nordiska spel- och lotterimarknaderna. Utskottets talesman Lars Wegendal (s) sa att de nordiska regeringarna inom ramen för EU gemensamt ska arbeta för ett bibehålla systemet att nationellt kunna reglera den nationella spel- och lotterimarknaden. Dessa frågor bör undantas från EU:s tjänstedirektiv. Man bör också stärka och samordna forskningen kring spelberoendet. Han menade att det finns en fara förknippad med att överskotten från internationella spelbolag går ut från landet och inte till statskassan och idrotten.

En livlig debatt utbröt när Kent Olsson (m) framförde de svenska moderaternas synpunkter om att detta inte är en nordisk fråga, Sverige bör i stället öppna för internationella spelbolag som redan finns på marknaden på Internet.


Rådet beslöt att rekommendera de nordiska regeringarna:
- att inom ramen för EU gemensamt arbeta för ett bibehållande av att nationellt kunna reglera den nationella spel- och lotterimarknaden.

-att inom ramen för EU gemensamt arbeta för att spel- och lotterifrågorna undantas från EU:s tjänstedirektiv
-att stärka en gemensam forskning kring spelandet och om spelandets negativa sidor med särskild inriktning på utveckling av metoder för att bekämpa spelberoendet
-att redovisning av förslaget sker senast vid Nordiska rådets session 2006.

För mer information ring:

Lars Wegendal (s), 070-343 96 87
Kent Olsson (m), 070-200 30 73

Christina Green
Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48