Fjärde Världen

Kulturell identitet - behandlas på föredrag i Stockholm 11 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 12:08 CEST

Ett föredrag kommer att ges i Stockholm på ABF-huset, Sveavägen 41, den 11 oktober. Ann-Kristin Håkansson talar under rubriken "Kulturell identitet i utveckling och demokrati".

Ann-Kristin Håkansson är vice ordförande i Föreningen Fjärde Världen. Hon har varit verksam i ursprungsfolksorganisationer och i solidaritetsarbete för ursprungsfolk i över 35 år. Hon har över 20 års erfarenhet av utvecklingssamarbete med ursprungsfolk, inklusive projektledning och projektutvärdering. Hennes huvudsakliga geografiska arbetsområden är Latinamerika; Guatemala, Nicaragua och andra delar av Mellanamerika - samt Afrika, t ex Tanzania, Botswana.

Ann-Kristin Håkansson har dessutom arbetat för Samerådet, en inhemsk icke-statlig organisation för samer som bor i Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Hon har varit resursperson för Same/maya-rådets möten i Guatemala om forskning och utveckling, i samband med ett projekt för att förbättra situationen för mayahembiträden och främja deras mänskliga rättigheter. 

Ann-Kristin Håkansson har även genomfört en förstudie om förebyggande åtgärder mot överföring av hiv bland maasai-folket i Tanzania. Från och med 2003 har hon också samarbetat med inhemska organisationer i utvecklingsländerna för att åtgärda den digitala klyftan.


Tid: Måndag 11 oktober, 18:00 - 20:00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Detta är den andra av tre offentliga sammankomster i föredragsform i höst där tre olika kännare av kolonialismens och rasismens idéhistoria och praktik belyser läget i några utvalda delar av världen. Temat är: "Exotisering av 'främmande folk': oförargligt - eller medel för erövring och krig?"

Länk till ABF:s information om föredragen:

http://www.abfstockholm.se/kalendarium/Rasbiologi/index.htm

Arrangörer:
Föreningen Fjärde Världen och
Folket i Bild/Kulturfront-Stockholm
i samarbete med ABF

 Fjärde Världen handlar om:
-  Ursprungsfolk: samer, indianer, aboriginer, tuareger m fl
-  Romer, assyrier, europeiska minoritetsfolk m fl
-  Kulturmöten, -krockar, religioner, tänkesätt.
-  Arbetet mot rasism och krig.

Fjärde Världen
Klara Södra Kyrkog 20
Box 163 20
103 26 Stockholm
Tel: 08-84 49 15
E-post: post@f4world.org
Hemsida: www.f4world.org
Pren/medl; 220:-  pg 479 54 91-2