Nordens välfärdscenter

Kulturen viktig för samer med funktionsnedsättning

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 14:00 CET

Den samiska kulturen och det samiska sammanhanget har stor betydelse för välbefinnandet hos samer i Sverige med funktionsnedsättning. Samtidigt saknar välfärdssamhällets service och tjänster till stor del anpassning till det samiska levnadssättet.

Tillsammans med Margareta Uttjek från Umeå universitet har Nordens välfärdscenter tagit fram en rapport som ökar kunskapen om levnadsförhållandena bland samer med funktionsnedsättning. Den ingår i ett nordiskt projekt och sedan tidigare finns en rapport om livsvillkoren för samer med funktionsnedsättning i Norge.

I rapporten berättar intervjupersonerna bland annat om hur livet kan se ut, vilka hinder och möjligheter som kan finnas för dem själva och deras familjer. Men också om hur behoven kan skilja sig mellan könen och hur samhällets service kan fungera.

Onsdagen den 8 februari klockan 10.00 kommer Margareta Uttjek att vara på plats under den samiska veckan Tråante 2017 i Trondheim för att berätta mer om rapporten och vad hon kommit fram till.

Pressen är varmt välkommen till Scandic Lerkendal Klæbuveien 127 A i Trondheim.

Läs rapporten här.

Kontaktpersoner:

Anna Dahlberg, projektledare Nordens välfärdscenter
+46 (0)708 29 85 59
anna.dahlberg@nordicwelfare.org

Margareta Uttjek, universitetslektor i socialt arbete vid Umeå universitet
+46 (0)705890718
margaretha.uttjek@umu.se

Nordens välfärdscenter (NVC) är en institution under Nordiska ministerrådet inom social- och hälsoområdet.