Nordens välfärdscenter

​Kulturen viktig för samer med funktionsnedsättning

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 09:39 CET

Det svenska samhällets välfärdsinsatser saknar till stor del anpassning till det samiska levnadssättet. Samtidigt har det stor betydelse för välbefinnandet hos samer med funktionsnedsättning. Det visar en färsk rapport från Nordens välfärdscenter.

Tillsammans med Margareta Uttjek från Umeå universitet har Nordens välfärdscenter tagit fram en rapport som ökar kunskapen om levnadsförhållandena bland samer med funktionsnedsättning i Sverige. Den ingår i ett nordiskt projekt och sedan tidigare finns en rapport om livsvillkoren för samer med funktionsnedsättning i Norge.
– Intervjupersonerna berättar bland annat om hur livet kan se ut, vilka hinder och möjligheter som kan finnas för dem själva och deras familjer. Men också om hur behoven kan skilja sig mellan könen och hur samhället service kan fungera, säger Margareta Uttjek.

Det mest uppenbara fyndet i studien var vikten av det samiska sammanhanget som samiska aktiviteter, gemenskap mat och kultur. Men också sådant som att jobba inom de traditionella näringarna som exempelvis rennäringen.
– Den trygghet som detta skapar visade sig vara extra viktig när livet förändras och tillvaron blev särskilt utmanande, säger Margareta Uttjek.

En annan upptäckt var att det svenska välfärdssamhällets service och tjänster till stor del saknar anpassning till det samiska levnadssättet.
– Min rekommendation är att samhället i större utsträckning individanpassar vård och insatser med hänsyn till den enskildes livssituation. Men också utifrån behoven av att vara delaktig i de samiska sammanhangen, säger Margareta Uttjek.

Läs rapporten här.

Kontaktpersoner:
Anna Dahlberg, projektledare Nordens välfärdscenter
+46 (0)708 29 85 59
anna.dahlberg@nordicwelfare.org

Margareta Uttjek
+46 (0)705890718
margaretha.uttjek@umu.se

Nordens välfärdscenter (NVC) är en institution under Nordiska ministerrådet inom social- och hälsoområdet.