Nyköpings kommun

Kulturkvarteren runt Pelles Lusthus utvecklas

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 16:22 CEST

Nu skapas ytterligare möjligheter för utveckling av
kulturkvarteren runt Pelles Lusthus i Nyköping.

Nyköpings kommun säljer grannfastigheten, den s k Röda Villan, till Pelle Nilsson, samtidigt som en detaljplan som ger bättre utvecklingsmöjligheter för kulturverksamheten utmed Nyköpingsån tas fram.

Förslaget till försäljning av kommunens grannfastighet är på väg fram till kommunstyrelsen för godkännande.
- Försäljningen och den nya planen innebär att de vackra kulturkvarteren utmed Nyköpingsån kan utvecklas ytterligare och därmed öka Nyköpings kulturvärde, säger
kommunstyrelsens ordförande Göran Forssberg.

Nytt hus
Han får medhåll av en påtagligt nöjd Pelle Nilsson, som nu har stora utvecklingsplaner
för Pelles Lusthus.

- Vi planerar att uppföra en byggnad i samma stil som den gamla möbelverkstaden som tidigare låg i kvarteret, berättar Pelle Nilsson. Ett vackert hus där vi kan utveckla vår
verksamhet och som kan länkas samman med det nuvarande lusthuset.

Pelle Nilsson har många idéer på vad detta nya hus kan innehålla. Bl a undersöker han unika samlingar som idag ligger lagrade i källarutrymmen.

Park
I planerna ingår också en rejäl uppsnyggning av parken mellan V Kvarngatan och Nyköpingsån. Anläggningar som gör att visionerna för kulturkvarteren utmed Nyköpingsån kan fullföljas.

Arbetet med förslaget till detaljplan för kvarteret Nyköpings bruk pågår nu för fullt och Pelle Nilsson hoppas på byggstart för den nya ”kulturbyggnaden” under 2007.

Enligt förslaget till kommunstyrelsen, köper Pelle Nilsson kommunens fastighet för 2,6 miljoner kronor.

Frågor
Frågor om förslaget till utveckling av kulturkvarteren utmed Nyköpingsån kan ställas till kommunstyrelsens ordförande
Göran Forssberg, tfn 070 – 644 56 46 eller till
Pelle Nilsson tfn 070 – 595 42 91.