Länsstyrelsen i Örebro län

Kulturmiljöer i Nora och Stadra får skydd mot framtida ingrepp

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 13:15 CEST

Länsstyrelsen i Örebro län, 701 86 ÖREBRO www.t.lst.se
Presschef Sten Renglin, 019–19 35 28, 070–620 42 09

Länsstyrelsens styrelse lämnar sammanträdesrummet Kulturmiljöer i Nora och Stadra får skydd mot framtida ingrepp

Innan Ingrid Göthlin gick ur tiden 1961 skrev hon i sitt testamente att hennes hem i centrala Nora skall bevaras som hon själv bevarat det från föräldrarnas tid.

I morgon fredag, 24 augusti, är Länsstyrelsens styrelse på plats på Göthlinska gården för att besanna hennes sista önskan. Miljön skall byggnadsminnesförklaras!

– Nora hör i dag till Sveriges bästa bevarade äldre trästäder. Stadskärnan är av riksintresse för kulturmiljövården. Göthlinska har bevarat sin bebyggelsestruktur sedan 1700-talet och inredningen är i all väsentligt orörd sedan 1800-talet. Gården har få motsvarigheter i Sverige, heter det i Länsstyrelsens motivering till beslutet.

När styrelsen är på plats i Nora så förväntas man också byggnadsminneförklara en annan fastighet i kommunen, nämligen Stadra Gård invid sjön Grecken nära vägen mellan Nora och Hällefors.

Gården har sina rötter från bergsbrukets storhetstid och Drottning Kristinas dagar, då hon på 1640-talet uppdrog åt landshövdingen i Örebro att bygga en väg mellan Nora till Grythyttan för att malmen lättare ska kunna forslas. I Stadra installerades en färjekarl som blev Stadras första invånare. Sedermera blev det6 järnbruk och ett tidstypiskt brukskomplex.

– Stadra är ett välbevarat och representativt exempel på Bergslagens större herrgårdar med välbevarade byggnader från olika århundraden, motiverar länsstyrelsen.

I dag ägs gården av Carl-Jan Granqvist och familjen Wetterholm, där Magnus är drivande för en omfattande teater och upplevelsescen, Stadra sommarscen. Kulturen har tagit vid där bergsbruket stannat.

Media är välkomna att vara med när styrelsen har utflykt till Göthlinska och Stadra. Fredag 24 augusti:
11.40: Göthlinska Gården i Nora
13.50 – 15.45 Stadra Gård (där styrelsemötet också hålls)

För mer info: Presschef Sten Renglin, 019 19 35 28, 0706 – 20 42 09 (deltar på plats hela dagen)