Svenska Tecknare

Kulturministern måste förklara sig: Varför vägrar hon höja nollbudet i förhandlingen om biblioteksersättningen?

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2011 14:02 CEST

I dag ersätter staten ett boklån på biblioteket med en krona och trettiotvå öre. Ersättningen är resultatet av de förhandlingar som regelbundet förs mellan regeringens representanter och företrädare för författare, illustratörer och fotografer med verk på biblioteken.

Regeringens vägran att höja sitt bud och förhalning av förhandlingen hotar nu ett system som har haft avgörande betydelse för möjligheten att över huvud taget vara verksam som författare, översättare eller illustratör, och därmed för den litterära produktionen och mångfalden i Sverige.

Upphovsmännens representanter visade inför de aktuella förhandlingarna att värdet i biblioteksersättningen urholkats under hela 2000-talet och att ett lyft på tio öre under tre år i följd behövdes för att återställa värdet i ersättningen. Regeringen har i stället i princip vägrat förhandla, och situationen har gått till medling.

Vi är oroade över regeringens intentioner. I direktiven till litteraturutredningen ifrågasätts hela förhandlingsordningen – rätten för författarfondens organisationer, rätten för författare, tecknare och fotografer att förhandla om ersättningen.

Ser man inte längre upphovsmännen som en verklig förhandlingspart?

Vi vet att det finns många som vill stärka boken och läsandet. Det är en kraft vi kommer att ta vara på. Vi accepterar inte en politik som hotar läsandet, litteraturen och biblioteken.

Mats Söderlund, ordförande i Sveriges Författarförbund

Lars Ekenborn, Fotoförfattarna, Svenska Fotografers Förbund

Lennart Eng, ordförande i Föreningen Svenska Tecknare

---------------------------------------------------------------------------

Kontaktinformation:

Mats Söderlund, 070-2289225

Lars Ekenborn, 070-4575154

Lennart Eng, 073-5445534

Svenska Tecknare, Illustratörer & Grafiska Formgivare är en facklig intresseorganisation för yrkesverksamma inom visuell kommunikation. Läs mer på www.svenskatecknare.se