Riksantikvarieämbetet

Kulturminnesförlust vänds till något positivt

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 09:00 CEST

Nu startar utgrävningarna kring Södra Råda gamla kyrkplats för säsongen. Amatörer och arkeologer gräver sida vid sida för att finna ny kunskap om platsens betydelse. Projektet är ett samarbets- och kunskapsprojekt mellan Riksantikvarieämbetet, Gullspångskommun och Västra Götalands län. Projektet ska bidra till en positiv utveckling i bygden och fungera som ett pilotprojekt för övriga landet.

Utgrävningarna är öppna för allmänheten och pågår mellan måndagen den 30 juni och fredagen den 25 juli. Den arkeologiska undersökningen genomförs i kommunikation mellan besökande, närboende, amatörarkeologer och yrkesverksamma arkeologer Guidade visningar kommer att hållas på platsen och varje onsdag under grävperioden hålls en föreläsning i Södra Rådas bygdegård. Föreläsningarna handlar om Södra Råda gamla kyrka, dess omland och kyrkoarkeologi. Vid den sista föreläsningen kommer årets preliminära grävningsresultat att presenteras.

Den 17 juli bjuds Södra Rådas ungdomar in till en ungdomskväll där de själva får pröva på att gräva och prata med arkeologerna om utgrävningarna. För utgrävningarna ansvarar Riksantikvarieämbetet i samarbete med Värmlands museum och Västergötlands museum.

Bakgrund:
Södra Råda gamla kyrka brann ner till grunden hösten 2001. Kyrkan var en av Sveriges få medeltida träkyrkor från 1300-talet och hade ovärderliga tak- och väggmålningar. Våren 2002 startade Riksantikvarieämbetet i samarbete med Gullspångs kommun och Västra Götalands län ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt kring Södra Råda gamla kyrkoplats. Forskningsprojektet och återuppbyggnaden av Södra Råda gamla kyrka förväntas vara klara 2008.

Se även:
Södra Råda - Avdelningen för arkeologiska undersökningar.

För ytterligare information:
Catarina Karlsson - arkeolog
tfn 019- 17 40 50, mobiltfn 0708-83 90 03
Ulrika Salander - presschef
tfn 08-5191 8018, mobiltfn 0708-83 89 24