Västra Götalandsregionen, koncernavdelning kultur

Kulturnämnden fördelar Frispelspengar till nyskapande projekt i Västra Götaland

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2012 16:38 CET

Vid fredagens nämndmöte beviljades åtta spännande kulturprojekt så kallade ”frispelspengar” av Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Bland de premierade projekten fanns både kulturkommunikation, mikrofinansiering och körsång.

Stödformen Frispel instiftades 2010 av kulturnämnden i Västra Götaland tillsammans med stiftelsen Framtidens kultur. Tanken var att skapa ett snabbare och friare stöd som kunde underlätta för innovativ kultur i etableringsfasen eller enskilda kulturprojekt som av en eller annan anledning ofta hamnar utanför fördelningen av ordinarie projektmedel från regionen.

Frispelspotten på två miljoner kronor fördelas tre gånger per år med hjälp av en fristående expertjury som ger en vägledande rekommendation åt nämnden. 2012, som är det tredje och avslutande året innan stödformen ska utvärderas, inleddes i fredags med att kulturnämnden beslutade att fördela totalt 975 000 kronor på åtta projekt inom vitt skilda områden.

Stor kreativ spridning
Bland de nyskapande idéerna som fick stöd märks exempelvis ”Kulturprojekt Lahälla” som vill undersöka den industrihistoriskt intressanta platsen Lahälla i Bohuslän för att göra den till en attraktiv kulturhistorisk plats. Projektet ”Kulturkommunikation” vill påbörja ett mäklararbete för att stärka konstnärers möjlighet att leva på sin konst.

Även Fabel kommunikation beviljas stöd för att under projektnamnet ”Crowd culture” utveckla ett kompletterande kulturstödssytem som bygger på medborgarinflytande och mikrofinansiering. Av de åtta projekt som beviljats medel är fyra knutna till Göteborg, tre till Västra Götaland i stort och ett till Lysekil. En komplett lista över beviljade och avslagna projekt bifogas som separat PDF.

Populära pengar
– Det är väldigt roligt att se en så stor spännvidd i projektansökningarna och att många av de nyskapande projekten knyter an till mål som är viktiga för hela regionen som hållbarhet, kulturell infrastruktur och finansiering, säger kulturnämndens ordförande, Annelie Stark (S).

Hon tillägger att det också är glädjande att kulturaktörer inom regionen verkar ha fått upp ögonen för stödformen. I år har antalet ansökningar ökat kraftigt och inför den aktuella stödomgången inkom hela 60 ansökningar, vilket är rekord. Påfallande många av initiativen kom också från unga och nystartade konstellationer, grupper som nämnden särskilt försökt att nå med stödformen Frispel.

Utlysning av kulturstrategiska uppdrag
På kulturnämndens agenda vid mötet stod även årsredovisningen, som behandlades och godkändes. Som en punkt på dagordningen fanns också nämndens utlysning av kulturstrategiska uppdrag 2013-2015.

De kulturstrategiska uppdragen riktar sig till verksamheter som vill bidra till att stärka samhällsutvecklingen och främja en konstnärlig utveckling genom kultur. Ansökningarna ska vara inkomna senast 2/4 2012 och beslut väntas på nämndens sammanträde i juni.

Avtackning av nämndens ordförande
Annelie Stark, ordförande i kulturnämnden i Västra Götalandsregionen, avtackades under mötet av både partikamrater, tjänstemän och företrädare för oppositionen. Detta eftersom fredagens möte var det sista hon leder innan hennes uppdrag formellt löper ut den 29 februari.

Beslutet om Frispelspengar fattades på kulturnämndens sammanträde 3 februari 2012. Snabbprotokoll med information om övriga ärenden och beslut finns som relaterat dokument.

Dokument med alla beviljade och avslagna projektansökningar finns att ladda ner som relaterat dokument nedan.

Mer information om de kulturstrategiska uppdragen finns på kulturnämndens webbplats: www.vgregion.se/kultur.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.