Västra Götalandsregionen, koncernavdelning kultur

Kulturnämnden satsar 2 300 000 på insatser för barn och unga

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2015 16:00 CEST

Ökat arrangörsstöd, ungdomar ges möjlighet att möta havet och en satsning på ungas internationella mobilitet: tre satsningar som Västra Götalandsregionens kulturnämnd beslutade om på sitt sammanträde den 17 juni på Bohusläns museum i Uddevalla.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ökar arrangörsstödet till Västra Götalands skolor med 1 500 000 kronor. Arrangörsstödet hjälper skolor, från förskole- till gymnasienivå, att låta barn och ungdomar i länet uppleva kultur genom exempelvis studieresor, men det kan också sökas för att själva arrangera konserter, teateruppsättningar eller kulturpedagogiska verkstäder.

Nämnden beslutade också att tilldela Maritimt i väst 300 000 kronor för att etablera samarbete med KEKS – kvalitet och kompetens i samverkan. KEKS är ett nätverk för fritidsgårdar och som arbetar för att kompetensutveckla fritidsgårdspersonal. De 300 000 kronorna ska användas för att exempelvis erbjuda ungdomar att tillsammans med ideella föreningar stifta bekantskap med maritimt relaterad verksamhet. Syftet är att det ska väcka intresse hos ungdomar att delta i och utveckla liknande föreningar.

Dessutom beslutade nämnden att tilldela 500 000 kronor till Kultur Ungdom för att etablera en infrastruktur för ungdomars rörlighet i Skaraborg. Pengarna ska också användas för handläggning av K-pengen som nämnden höjde från 1 000 000 till 1 500 000 miljoner kronor tidigare i år. K-pengen är en så kallad ”snabb slant” vilket betyder att det ska gå snabbt och smidigt att tilldela unga sökande pengar och hjälp med att arrangera olika kulturverksamheter.

Kulturnämndens övriga ärenden och beslut kan du läsa mer om i snabbprotokollet som inom kort läggs upp i vårt pressrum.

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker:
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 0703-41 05 65

Lars Nordström (FP), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.