Umeå kommun

Kulturnämnden ställer sig positiv till nya lokaler för musikföreningen Verket

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2018 16:41 CET

Kommunen fortsätter att söka efter en långsiktig lokallösning för musikföreningen Verket. Att hitta befintliga lokaler bedöms som svårt och därför ska möjligheterna att bygga nya ändamålsenliga lokaler undersökas.

– Under hösten har vi tittat på både befintliga lokaler och tillfälliga lösningar men det har varit svårt att hitta något som passar, främst eftersom verksamheten ställer stora krav på avskildhet då musik på hög ljudnivå kan uppfattas som störande. Med en ny byggnad skapas förutsättningar för anpassade lokaler, på en lämplig plats och en mer långsiktig lösning för föreningen, säger Tomas Wennström (S), kulturnämndens ordförande.

Beslutet innebär att Umeå kultur, på uppdrag av kulturnämnden, samordnar och undersöker förutsättningarna för att bygga ett ändamålsenligt hus och ställa till föreningens förfogande genom ett hyreskontrakt. Samordning med Fastighet, Mark och exploatering samt Bygglov, är tänkt att genomföras under våren 2018 för ett beslut inom ramen för kommande investeringsbudget. Möjliga externa samarbetsparter skulle kunna vara Arkitekthögskolan och Allmänna arvsfonden.

Musikföreningen Verket har bedrivit verksamhet under en tioårsperiod. Lokalen de nyttjar på I20-området ägs av en privat entreprenör som nu har andra planer för området.

Mer information:

Tomas Wennström (S)
ordförande
kulturnämnden
070-326 76 27
tomas.wennstrom@umea.se

Eva Westman Modig (M)
vice ordförande
kulturnämnden
070-562 78 60
eva.westman.modig@umea.se

Lars Sahlin
biträdande kulturchef
Umeå kultur, Umeå kommun
070-342 55 96
lars.sahlin@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.