Västra Götalandsregionen, koncernavdelning kultur

Kulturnämndens miljonsatsar på digitalsändningar från Operan och Symfonikerna

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 16:00 CEST

Nu blir innehållet från de två största kulturinstitutionerna i Västra Götaland tillgängligt för fler genom digitala sändningar. Göteborgs symfoniker debuterar i digitalt format redan innan jul, och till våren följer GöteborgsOperan efter. Därmed ökar också möjligheterna till brett deltagande och nya konstnärliga uttryck, menar Västra Götalandsregionens kulturnämnd som nu beslutat om extra stöd för att få igång sändningarna.

- Digitalisering är inte bara en fråga om att använda den moderna tekniken. För mig är digitaliserade föreställningar en fråga om räckvidd, delaktighet och förhoppningsvis en ny publik. I GöteborgsOperan och Symfonikerna har vi två kulturinstitutioner i det europeiska toppskiktet, och det är viktigt att de får förutsättningar att utvecklas och framförallt dela sina uttryck med Västra Götaland, Sverige och världen, säger kulturnämndens ordförande Alex Bergström (S).

Det nya stödet som beslutades vid dagens kulturnämnd består av totalt två miljoner kronor. GöteborgsOperan får 1,5 miljoner för att genomföra 3-5 digitala satsningar i form av föreställningar. I kulturnämndens beslut betonas vikten av att nå det offentliga rummet och nya publikgrupper, exempelvis inom samhällsinstitutioner, vårdinrättningar och kriminalvården.

Kulturnämnden betonar också att man önskar se en digitalisering som ger en ny dimension i det konstnärliga uttrycket. Med en digital kapacitet kan samarbeten live med andra operahus och 3D bli verklighet inom en snar framtid.

Göteborgs symfoniker får en halv miljon kronor till stöd i sin fortsatta digitala utveckling, vilket bland annat ska finansiera utsändningar och teknisk uppgradering. Kulturnämnden betonar vikten av att genom den nya tekniken öppna för nya sätt att närma sig den klassiska musiken, i synnerhet för ungdomar.

Nya frispel - ny jury
Vid nämndsammanträdet togs även beslut om tilldelning av det så kallade frispelsstödet. Pengarna är öronmärkta för nyskapande projekt inom kulturområdet och har under tre år delats ut tre gånger årligen i samarbete med den nu upplösta Stiftelsen framtidens kultur. Stiftelsen har testamenterat pengar till regionens kulturnämnd så att stödformen kan fortlöpa ytterligare tre år.

Denna gång fick sammanlagt tio projekt dela på 846 000 kronor och bland projekten som valdes ut kan bland annat nämnas Torbjörn Steijner m.fl., och projektet "Skulpturer vid vatten" som får 150 000 kronor för att uppföra bl. a. en vattenorgel utanför Röda sten i Göteborg. Även ansökningar från aktörerna Not Quiet vokalensemble (Åmål) och Dansmaskinen & teatermaskinen (Göteborg) fanns bland de sökande som fick högst anslag, 120 000 vardera.

Det största stödet gick till Vara konserthus som i linje med kulturnämndens satsning på stöd till digitalisering fick 250 000 kronor för att genomföra digitala utsändningar. Totalt inkom 47 ansökningar om frispelsstöd.

Frispelsstödet fick också en nyutsedd jury, bestående av:
Jonas Andersson, fd. VD för Framtidens kultur, numera Göteborgs stads kulturförvaltning
Ylva Gustafsson, Västra Götalandsregionens kultursekretariat
Victoria Klaiber, projektledare bl. a. Biblioteket som kulturarena
Merima Muharemovic, fristående kulturaktör
Niklas Rydén, tonsättare, konstnärlig ledare Atalante
Annacarin Öman, chef för Lidköpings Folkets hus
Hans-Åke Höber, rektor Nordiska folkhögskolan
Juryn är utsedd för de kommande tre åren.

Budget och internationella stipendier
Bland övriga punkter på kulturnämndens dagordning märks en fullständig budget för 2013. Fördelningen beslutades redan vid förra nämndsammanträdet, men kompletterades nu av en textdel. Kulturnämnden beslutade även att dela ut fyra internationella resestipendier till kulturutövare aktiva i regionen som med stipendiets hjälp ska kunna utveckla internationella samarbeten och projekt. Stipendiaterna är:

  • Peter Svenzon - 15 000 kronor, dans, Newcastle (England)
  • Ulriqa Fernqvist - 15 000 kronor, dans, Newcastle (England)
  • Freja Andersson, 12 000 kronor, film, Bangalore (Indien)
  • We Hide You Seek, fristående musikgrupp, 39 000, Bangalore (Indien)

Totalt inkom 18 ansökningar om internationella stipendier.

För övriga ärenden, samt utförligare information, se det justerade snabbprotokollet som finns som relaterat dokument: http://www.vgregion.se/kultur/namnd/protokoll2012

Bambuser: http://bambuser.com/channel/vgrkultur
Twitter: http://twitter.com/vgrkultur
Facebook: http://www.facebook.com/vgrkultur

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.