Västra Götalandsregionen

Kulturnämndens sammanträde den 2 februari 2007

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 16:23 CET

Kulturnämnden räddar verksamhet vid Slottskogsobservatoriet

Den ideella föreningen, Slottskogsobservatoriets vänner, tilldelas ett engångsbelopp på 250 000 kr av kulturnämnden. Bidraget är avsett att användas för att utveckla och förstärka den allmänna visningsverksamheten på observatoriet.– Kulturnämnden gör med detta ett avsteg från sina vanliga principer eftersom nämnden inser att föreningens svårigheter har samband med hur överenskommelsen mellan Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen en gång kom att utformas. Det kan inte vara rimligt att en ideell och intressant verksamhet ska drabbas av att politiska nivåer inte kan komma överens, säger kulturnämndens ordförande Lars Nordström.Engångssumman bör kunna ge en sådan trygghet att föreningen kan ägna sig åt utvecklingsarbete och söka andra typer av finansiering för verksamheten. Kulturnämnden har räknat med att det ska garantera verksamhet under minst tre år för Slottsskogsobservatoriets vänner.Fortsatta medel för stimulerande konstnärsutbyten

Västra Götalandsregionens gästateljéverksamhet i Kina, Mexico och Tyskland var i full gång under förra året. Genom gästateljéverksamheterna ger Västra Götalandsregionen möjlighet för konstnärer att utöva sitt konstnärskap i ett annat land. Under 2006 fick fyra konstnärer från Sverige möjligheten att arbeta i nya miljöer och komma hem fyllda av intryck, upplevelser och idéer att införliva i skapandet. Den svenska gästateljén i Skärhamn fick under året besök av två konstnärer från Kina och Mexico. Under 2007 avsätter kulturnämnden 400 000 kr till kostnader kring gästateljéerna.SISU idrottsutbildarna

I konsekvens med statens beslut att överföra SISU idrottsutbildarna från folkbildningsrådets område till idrotten beslutade nämnden att för 2007 ge idrottsrörelsen ett särskilt bidrag att användas för sådan verksamhet som SISU idrottsutbildarna står för. Idrotten tillförs 3,05 mkr och får också ett tilläggsuppdrag.Ostindiefararens hamnstopp i Alexandria stöds av kulturnämnden

Kulturnämnden har sedan flera år tillbaka haft ett aktivt samarbete med den egyptiska Alexandriaregionen. Dans, teater och biblioteksutveckling är de områden som främst utvecklats genom samverkan och utbyten. Det är också samverkan, dialog och möten mellan människor och kulturer som aktiviteterna kring ostindiefararens hamnstopp kommer också att präglas av.Kulturnämnden har gett i uppdrag till Statens Museer för Världskultur att planera och genomföra aktiviteterna i samband med hamnstoppet och detta sker i samverkan med en mängd olika aktörer. Bland annat är kultursekretariatet, Svenska Ostindiska Companiet (SOIC), Anna Lindstiftelsen, Biblioteket i Alexandria, Svenska institutet, Göteborgs Universitet och Svenska Ambassaden i Kairo engagerade.Hamnstoppet är planerat till den 1-2- april 2007 och delfinansieras av kulturnämnden med 400 000 kr.

Kontaktperson: Lars Nordström, kulturnämndens ordförande, 0709 – 20 68 39
Conny Brännberg, 1:e vice ordförande, 0703 – 41 05 65 Johnny Nilsson, 2:e vice ordförande, 0708 – 28 17 25 Kerstin Quentzer, kulturchef, 0708 – 10 37 96