Granskningsnämnden för radio och TV

Kulturnytt partiskt om kriget i Libanon

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 10:09 CET

Granskningsnämnden fällde P1:s Kulturnytt för att programledaren tog
ställning i en kontroversiell fråga.
Sändningen av Kulturnytt avslutades med att programledaren kommenterade
ett uttalande som Israels avgående försvarsminister Shaul Mofaz hade gjort
med anledning av det pågående kriget i Libanon. Nämnden ansåg att
kommentaren, där programledaren bl.a. sa att ”Mofaz retorik, liksom Israels
politik, har löpt amok”, var långtgående och enligt nämnden inte förenlig med
det krav som ställs på företrädare för programföretaget. Inslaget stred därför
mot kravet på opartiskhet.

Granskningsnämnden förelade Sveriges Radio att på lämpligt sätt
offentliggöra nämndens beslut.

BAKGRUND
Programverksamheten ska bedrivas opartiskt och med beaktande av att det ska råda en vidsträckt
yttrande- och informationsfrihet i radion (7 § i SR:s sändningstillstånd). Sveriges Radio ska också
stimulera till debatt och kommentera och belysa händelser och skeenden, vilket är av betydelse för
bedömningen (12 § i sändningstillståndet). Dessa skyldigheter innebär enligt Granskningsnämndens
praxis att program eller inslag kan ha en kritisk infallsvinkel utan att därför strida mot kravet på
opartiskhet. Med kommentarsskyldigheten följer också ett visst utrymme för värderande omdömen.

Handläggare: Eva Tetzell, telefon 08-606 79 80
Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se