Vänsterpartiet

Kulturpolitik kan inte byggas på sponsring

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 13:47 CET

I SvD 28 januari 2010 meddelas att regeringen ”satsar på sponsring”. Regeringen har beslutat ge Kulturrådet i uppdrag att ”kartlägga goda exempel”.

 - Man kan inte annat än undra hur detta i praktiken ska gå till. Regeringen satsar ju faktiskt inte någonting - den önskar i stället att andra ska göra det. Och Kulturrådet har fått i uppdrag att undersöka vilka aktörer som hittills bäst motsvarat regeringens önskningar, säger Siv Holma, (V), ordförande i riksdagens kulturutskott.

 - Man kan inte bygga en kulturpolitik på förhoppningar om att andra ska utföra det man själv har ansvaret för. Det faktiskt ett sätt att smita från sitt politiska ansvar.

 - Att företag frivilligt bidrar ekonomiskt till konstnärlig verksamhet och kulturella aktiviteter kan vara tacknämligt, men hur goda exemplen än må vara kan de aldrig bli mer än ett komplement av tillfällig karaktär till en medvetet genomförd kulturpolitik. En kulturpolitik måste ha klara och tydliga mål och garantera uthållighet och kontinuitet. Det kan sponsring aldrig någonsin göra, förklarar Siv Holma.

 - Jag tycker att regeringens uppdrag till Kulturrådet vittnar om att regeringen inte riktigt vet vad den sysslar med när det gäller kulturpolitiken. Den tar inte konsten och kulturen på allvar utan placerar den i politikens tredjeklassvagn, avslutar Siv Holma.

 Mer information:

 Siv Holma, tel. 070-343 95 83