Utbildningsdepartementet

Kulturpolitiken får inte göra halt vid Öresund

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 09:16 CET

Regeringen lämnar idag en skrivelse till riksdagen med en strategi för kulturlivets internationalisering.

- Varje statlig verksamhet inom kulturområdet ska framöver bevaka och utveckla en internationell dimension i sin verksamhet, säger kulturminister Leif Pagrotsky. Den internationella kompetensen och medvetenheten måste öka. Jag ser internationaliseringen som en utvecklingsstrategi som vi idag inte har råd att vara utan.

- Det finns inte längre någon gräns mellan national och internationell kultur. Idag har all kultur av betydelse en internationell dimension. Vi kan inte låta kulturpolitiken göra halt vid Öresund. Jag vill att det svenska kulturlivet ska andas i takt med världen. När svenska artister eller konstnärer gör uppsättningar eller utställningar i världsklass ska världen veta om det. Men vi ska också ha möjlighet att möta de främsta kulturuttrycken här hos oss.

Regeringens skrivelse innehåller bland annat följande förslag:
- Internationell kulturverksamhet ska vara en integrerad del av den nationella politiken för att förverkliga de kulturpolitiska målen.
- En gemensam värdegrund som bygger på hög kvalitet, konstnärlig integritet, långsiktighet och ömsesidighet ska styra de statliga insatserna.
- Utökade resurser för kulturutbyte och internationell kulturverksamhet.
- Kulturrådet får i uppdrag att arbeta strategiskt för en internationalisering av hela kultursektorn.
- Effektivare insatser för att svensk film ska nå en större publik utomlands.
- Offensiva insatser för att sprida svensk musik i utlandet.
- Nya resurser till internationellt konstnärsbaserat utbyte, i första hand på dansområdet.


Kontakt:
Thomas Johansson
Pressekreterare hos Leif Pagrotsky
08-405 18 17
070-364 18 17
thomas.johansson@educult.ministry.se

Hans Enflo
Kansliråd
08-405 23 95
070-586 26 46
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Läs skrivelsen Kulturlivets internationalisering (http://www.regeringen.se/sb/d/6500/a/60603)