Riksteatern

Kulturpolitisk debatt om konst och kvalitet

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 14:45 CEST

Koalition för kulturdebatt, ett nätverk bestående av olika kulturaktörer däribland Riksteatern, bjuder in till ett kulturpolitiskt samtal om konst och kvalitet på Södra Teatern på måndag 20 april kl. 18.00.

I Kulturutredningens betänkande som kom i februari valde man att inte formulera något kulturpolitiskt mål om konstnärlig kvalitet. I måndagens debatt kommer frågan om makt och kvalitetsmått för konstnärligt skapande att diskuteras. Vad innebär kvalitet och hur förhåller man sig till kvalitetsbegreppet när man definierar konst? Publiken inbjuds att reflektera över frågor kring värdefulla konstnärliga upplevelser och vad i konsten som påverkar.

Ylva Gislén, utbildningschef på Dramatiska institutet, är moderator och i panelen sitter Kerstin Brunnberg, ordförande Kulturrådet, Fredrik Österling, tonsättare och VD för länsmusiken och Stockholms läns blåsarsymfoniker, Erik Schüldt, journalist och Josette Bushell-Mingo, konstnärlig ledare för Riksteaterns Tyst Teater.

Koalition för kulturdebatt är ett nätverk som består av Arena, Sensus, ABF, Folkets Hus och Parker, TCO, SKTF, Riksteatern, KLYS, Amatörkulturens samrådsgrupp, Teaterförbundet, Sveriges konstföreningar, Sveriges Författarförbund, Konstnärernas riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och industriformgivare.

För ytterligare information, kontakta:

Erica Espling, pressansvarig Riksteatern

070-528 99 15, erica.espling@riksteatern.se

www.riksteatern.se/press

Om Riksteatern

Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. 230 riksteaterföreningar i Sverige är en del av Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. Riksteatern når årligen en sammanlagd publik på drygt 1 200 000 personer. I genomsnitt spelar Riksteatern cirka 10 föreställningar på olika scener i Sverige varje dag under säsong. 465 personer anställs av Riksteatern per månad under turnéperioderna i september-maj och varje natt bor 40 av Riksteaterns medarbetare på hotell. Sedan 2006 finns det fem turkiska riksteaterföreningar som arrangerar föreställningar för turkisktalande publik. Riksteatern har också en omfattande internationell verksamhet, bland annat ett flerårigt samarbete med sju teatrar i Finland och teatern gör regelbundet gästspel utomlands. Riksteaterns Tyst Teater som spelar teater för döva och hörande barn, unga och vuxna har funnits på Riksteatern sedan 1977. Södra Teatern och Cullbergbaletten är också delar av Riksteatern. 21 organisationer har valt att ansluta sig till Riksteatern. Riksteaterns statliga anslag uppgår 2008 till 248 MKR. Birgitta Englin är vd för Riksteatern.