Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Kulturpris 2011 till Martin Lönnebo

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 11:56 CET

Foto: Börje Svensson

Martin Lönnebo, biskop emeritus Linköping, får 2011 års kulturpris från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Det utdelades på fullmäktigesammanträdet i Stockholm igår. Lönnebo prisas för ”han har hjälpt till att glänta på dörren till Gud och till det stora mysteriet.”

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations motivering till priset lyder:
”Som få andra har Martin Lönnebo förstått vår tids längtan efter en djupare andlig vår där människan kan finna Gud, men också sig själv.

Martin Lönnebo har under många år i författarskap och förkunnelse förenat den enskilda människans tankar med det himmelska livets oändliga rymd. Och han har gjort det med både ett allvar och en humor som berör.

Han har visat oss på behovet av mognad, att vi som med teknikens utveckling fått kraftfulla verktyg i våra händer bär och tar ansvar för skapelsen.

Martin Lönnebo har också genom sin Frälsarkrans givit kyrkan ett redskap för bön och meditation, och samtidigt en metod att i vår tid tala om existentiella frågor. Frälsarkransen är ett redskap som inte minst kommit till användning i församlingarnas arbete bland konfirmander. Den är älskad av många människor världen över.

Martin Lönnebo är en stor inspiratör genom sin teologiska kreativitet och trofasthet. Hans engagemang rymmer allt från fornkyrkans spiritualitet, naturvetenskap, miljöengagemang, konst och etik till ekumenisk öppenhet och dialog”.

Kulturstipendiet delades ut nu för 26:e och sista gången. Nästa år kommer Arbetsgivarorganisationen dela ut ett Arbetsgivarpris.

Ytterligare information: Förbundssekreterare Henry Nilsson 08 737 72 13

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, samfälligheter och stift.  Organisation tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivarfrågor, begravningsfrågor och fastighetsfrågor.

www.svenskakyrkan.se