Kulturrådet

Kulturrådet fördelar stöd till internationellt kulturutbyte

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2011 13:47 CEST

Gästspel, turnéer och projekt som spänner över flera konstarter. Det är tre områden som Kulturrådet satsar på när projektbidragen för internationell kulturverksamhet nu fördelas. Drygt 2,5 miljoner kronor kommer cirka 40 olika aktörer till del.

Kulturrådet har tagit ställning till ett hundratal ansökningar den här omgången. Ansökningarna gäller bild och form, scenkonst, musik samt projekt som spänner över flera  konstområden. En stor del av stödet går till musikprojekt och många får bidrag för internationella turnéer och gästspel. Bland annat reser musikgruppen Tetra på turné till Slovenien, Maia Hirasawa band turnerar i Japan och Den Fule & Solo Cissoko reser till Senegal och Gambia på turné. När det gäller gästspel bjuder exempelvis Föreningen Inlandskult in tyska Martin C Herberg till Inlandsbanefestivalen.

Inom teater och dans får ett tiotal projekt stöd. Virpi Pahkinen Dance Company ska medverka på en festival i Mexico, Subtopia presenterar det marockanska cirkuskompaniet Groupe Acrobatique Tanger och Gottsunda Dans & Teater anordnar en scenkonstfestival för barn och unga med gästspel från Norge och Finland.

På bild och form-sidan får konstnärsgruppen i Luleå stöd för delar av Luleå Art Biennal, en återkommande internationell konstbiennal i norra Sverige. Mossutställningars fortsatta arbete med ett europeiskt nätverk för producenter av offentlig konst prioriteras också.

Ett exempel på konstområdesövergripande verksamhet som får stöd är IDKA, Institutet för digitala konstarter. De vill skapa nätverk och konstnärlig utveckling genom ett utbytesprojekt mellan Gävle och Madrid.

– Kulturrådet satsar på internationella projekt av hög kvalitet som är långsiktiga och kulturpolitiskt relevanta. Vi strävar efter mångfald när det gäller konstområden, uttryck och samarbetsländer, säger Karin Nilsson, handläggare på Kulturrådet.

Läs hela listan med beviljade bidrag: www.kulturradet.se/beviljadebidrag

Ytterligare information
Karin Nilsson, handläggare
Telefon: 08- 519 264
E-post: karin.nilsson@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se