Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd

Kulturrådet ger projektstöd för Hållbara samlingar

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2020 16:24 CET

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) kan med stöd från Statens kulturråd genomföra en heldag om samlingsförvaltning för arbetslivsmuseer.

Det är betydelsefullt att få möjlighet att genomföra den här dagen, det är efterfrågat av våra medlemmar och adresserar aktuella frågor för våra arbetslivsmuseer.
”… hur kan vi visa upp, förvara och bevara för framtiden? Tycker att det är oerhört viktiga frågor inför framtiden inte minst då vi levt i ett överflödssamhälle och riskerar att översvämmas av prylar…” skriver ett medlemsmuseum till ArbetSam.

Seminariet arrangeras i samband med Museidagar 17-19 april i Nyköping på Sörmland museum i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Sörmlands museum, Tekniska museet, Vadsbo museum med Industri, Eskilstuna Stadsmuseum och Arbetets museum.

ArbetSams tema för 2020 är Hållbara samlingar. Vi fördjupar oss i frågor om samlingar och förvärv för att tänka långsiktigt och hållbart. Med Hållbara samlingar förmedlar vi verktyg för ett grundläggande arbete för att kunna tillgodose arbetslivsmuseernas behov. Vanligen är behoven utökade resurser, större byggnader och digitalisering. Genom att börja se över samlingarna enligt metoder som exempelvis SAK och Spectrum, besparas museers resurser på längre sikt, och för att kunna digitalisera behöver museerna först gå igenom sina samlingar.


Program 19 april:

 • Samlingsvård/Samlingsförvaltning. Annika Carlsson, Riksantikvarieämbetet
  Varför samlingsvård? Varför policys? Varför registrera? Vi tar det från början.
 • SAK & Spektrum. Annika Carlsson, Riksantikvarieämbetet
  Vad är det och hur används det?
 • Dokumentation kring föremål i drift. Susanne Mickel eller Susanne Granlund, Eskilstuna stadsmuseum. Arbetslivsmuseer har få montrar, mer föremål i drift. Hur går det till på Eskilstuna Stadsmuseum?
 • Föremålsregistrering – Handling collection. Christian Stadius, Tekniska museet
  Ska museets bilar rulla?
 • Så här gör vi! Linda Svensson, Vadsbo museum med Industri
  Berättar om hur det var för dem att använda SAK. Delar med sig av erfarenheter och goda råd

Om Museidagar
ArbetSam genomför varje år museidagar för sina medlemmar i anslutning till årsmötet. Det är ett tillfälle för ArbetSam och medlemmar att träffas, inspirera och lära känna varandra, utbyta erfarenheter och vidareutbilda sig. Museidagar är även ett sätt för ArbetSam att tacka medlemmarna för det arbete de gör på sina museer. Museidagarna bygger på samarbete, både med medlemsmuseer och andra aktörer. Museidagarna genomförs på olika ort varje år för att synliggöra våra medlemmar som finns över hela landet.

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) bildades 1998 och är idag Sveriges största museiförening med drygt 600 arbetslivsmuseer anslutna. ArbetSam är en ideell förening och en samlande resurs för Sveriges arbetslivsmuseer som verkar för att synliggöra, stötta och fortbilda.

Utifrån ett underifrånperspektiv främjar och utvecklar ArbetSam bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets kulturarv. Arbetslivsmuseerna i Sverige är en stor del av kulturmiljöerna i landet från norr till söder. Det finns arbetslivsmuseer i över 40 olika kategorier som t. ex. bostäder, sjöfart och varv, hantverk, hälso- och sjukvård, utvinning av mineral, industri, bruk och många fler. Det kan vara gruvor, verkstäder, tryckeri, militärhistoriska museer, sjöfart, flyg, tåg, bränneri, glasbruk m. fl. De erbjuder levande museer där maskinerna fortfarande rullar, ofta på de platser där historien utspelade sig i spåren av industrisamhällets framväxt.

Arbetar för att:

 • stärka arbetslivsmuseernas identitet
 • skapa ett kontaktnät mellan medlemmarna
 • samordna arbetet i gemensamma frågor
 • sprida kännedom om arbetslivsmuseernas verksamhet
 • fördjupa kunskapen om historien
 • för ökad beredskap inför framtidsfrågorna

ArbetSam, Laxholmen, 602 21 Norrköping
011-23 17 30
www.arbetsam.com
www.facebook.com/ArbetSam
info@arbetsam.com