Kulturrådet

Kulturrådet höjer stödet till nationella minoriteters kultur

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2014 11:21 CET

Genom verksamhetsstödet till nationella minoriteters kulturverksamhet har fem organisationer beviljats höjda bidrag för 2014.

–  Minoritetspolitiken syftar bland annat till att stärka de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur och sitt språk i Sverige. De här kulturorganisationerna spelar centrala roller för att uppnå politikens mål, säger Mårten Lempert, handläggare Kulturrådet.

Verksamhetsstödet ges till nationella minoriteters kulturverksamhet som särskilt syftar till att stärka, utveckla, synliggöra eller på annat sätt främja nationella minoriteters kultur. Stödet kan sökas för omfattande, permanent och kontinuerlig kulturverksamhet som möter en publik. De aktörer som beviljats verksamhetsstöd har lokal- och/eller regional medfinansiering.

  • Finlandsinstitutets sverigefinska bibliotek i Stockholm erbjuder finskspråkig litteratur, tidskrifter, musik och programverksamhet och är en viktig struktur för det finska språkets vitalisering och fortlevnad i Sverige. 1 050 000 kronor beviljas för 2014, en höjning med 50 000 kronor.
  • Judiska biblioteket erbjuder litteratur, film, musik och programverksamhet i judiska ämnen. Verksamheten är en betydelsefull resurs för den judiska kulturen och minoritetsspråket jiddisch. Verksamheten beviljas 300 000 kronor i stöd, en förstärkning med 100 000 kronor för att under året undersöka hur man ska kunna nå ut till en bredare målgrupp med den judiska kulturen.
  • Romska kulturcentret i Malmö rymmer ett bibliotek och en fast utställning. Därutöver arrangeras publika aktiviteter lokalt, regionalt och nationellt. Verksamheten är angelägen för att öka samhällets kunskaper om romsk kultur och för att skapa förutsättningar för utövande av romsk kultur. Centret beviljas 700 000 kronor för 2014, en ökning med 100 000 kronor.
  • Tornedalsteatern i Pajala vill öka intresset för det nationella minoritetsspråket meänkieli och minoritetsidentiteten hos barn och unga genom teater, dans och musik samt låta tornedalingar uppleva och också tala sitt eget språk på scenen. Mot bakgrund av teaterns ambitioner att stärka den professionella verksamheten och nå nya målgrupper beviljas 2,2 miljoner kronor, en förstärkning med 150 000 kronor.
  • Uusi Teatteri spelar barn- och ungdomsteater på finska och svenska i stora delar av Sverige. Teatern bedöms som central för att öka kunskapen om den sverigefinska kulturen och för att stärka minoritetsspråket finska hos barn och unga. Uusi Teatteri beviljas därför 2,1 miljoner kronor för 2014, vilket innebär en förstärkning med 100 000 kronor.


Ytterligare information

Mårten Lempert, handläggare
Telefon: 08-519 264 14
E-post: marten.lempert@kulturradet.se