Kulturrådet

Kulturrådet presenterar: Vem äger det offentliga rummet?

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 11:54 CEST

– Är det offentliga rummet hotat och i så fall av vad?
– Hur gör vi för att inte hamna i nostalgins fällor?
– Ska vi bygga fler gallerior?
– Vilka är de framtida arenorna?

Det offentliga rummet är en avspegling av den tid vi lever i – vår kultur. Gränserna mellan privat och offentligt förändras. Det offentliga rummet är en fråga om demokrati och politik och har en enorm påverkan på människan.

Välkommen till höstens första kulturpolitiska debatt!
5 oktober klockan 17–18
Filmhuset, Bio Mauritz, Borgvägen 1–5

Moderator: Ann Magnusson, konstkonsult och projektledare för offentlig miljö

Inledningstalare: Benny Marcel, stf generaldirektör Kulturrådet

Panel: Anders Rasmusson, landskapsarkitekt och chef för Movium
Ingegärd Gyllenswärd, arkitekt och bildterapeut
Per Wirtén, samhällsdebattör och grundare av tidskriften Arena
Tone Hansen, konstkurator i Oslo

Du kan också se hela seminariet på webben cirka tre timmar efteråt.
Läs mer: www.kulturradet.se

Ytterligare information
Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post:  helene.oljons@kulturradet.se