Kulturrådet

Kulturrådet ser elevernas delaktighet som största utmaningen för Skapande skola

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 14:54 CET

Skapande skola har bidragit till att höja elevernas motivation. Det framgår av rapporten Skapande skola. En första utvärdering som presenterades av Myndigheten för kulturanalys den 3 december.

-Rapporten visar både på framgångar och behov av utveckling av stödet, säger Lotta Brilioth Biörnstad, koordinator för barn- och ungdomskulturfrågor på Kulturrådet. Den ger goda rekommendationer för hur vi kan gå vidare i arbetet med att öka alla barns möjligheter att uppleva och utöva kultur.

Uppenbart är att också eleverna bör bjudas in till mer delaktighet. Flera av de intervjuade skolföreträdarna visar bristande förtroende för värdet av elevmedverkan. Anna Lund, forskare vid Linnéuniversitetet, understryker att delaktighet inte behöver vara något komplicerat.

– Det kan vara så enkelt som att faktiskt informera eleverna om kulturaktiviteterna i förväg och att prata om vilket syfte de har.

Samtliga 290 kommuner har någon gång sökt och beviljats medel från Skapande skola, men 20 kommuner har endast sökt och fått stöd ett eller två år, enligt rapporten.

– Genomslaget för Skapande skola är unikt bra, kommenterade Erik Nilsson, avdelningschef på Skolverket, när rapporten presenterades. Vi måste komma ihåg att det pågår en mängd utvecklingsinsatser i svensk skola.

Kulturanalys rapport bygger bland annat på en kvalitativ undersökning genomförd i fem kommuner av forskare från Linnéuniversitet och på de redovisningar som kommit in till Kulturrådet från skolhuvudmän som fått Skapande skolastöd. Forskarna har intervjuat rektorer, lärare, elever och kulturaktörer. De har särskilt frågat efter om Skapande skolaprojekten har bidragit till att integrera kultur i skolan på lång sikt, om eleverna har fått ta del av mer kultur än tidigare och om samverkan mellan skolan och kulturlivet har stärkts.

Svaren antyder att det fortfarande finns stora skillnader i elevernas möjligheter att ta del av kultur. Skolledningens intresse och engagemang har stor betydelse för lyckade Skapande skolaprojekt.

- Rektor är elevens viktigaste företrädare, säger Matz Nilsson, Skolledarförbundets ordförande. Han menar att det finns brister i skolans styrkedja och att lärare och rektorer måste bli mer delaktiga vid kommunernas ansökningar om Skapande skola.

Läs rapporten:

Skapande skola – En första utvärdering. http://www.kulturanalys.se/aktuellt/ny-rapport-skapande-skola-en-forsta-utvardering/

Ytterligare information

Helene Oljons, pressekreterare Kulturrådet

Telefon: 08 – 519 264 25

helene.oljons@kulturradet.se

Lotta Brilioth Biörnstad, koordinator för barn- och ungdomskulturfrågor på Kulturrådet

Telefon: 08 – 519 264 86

lotta.brilioth.biornstad@kulturradet.se