Kulturrådet

Kulturrådet stöder platser för dans

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2012 10:51 CET

Dansstationen, MDT och Tredje våningen är tre dansarrangörer som får ökat stöd inför nästa år. Kulturrådet beviljar sammanlagt drygt 8,4 miljoner kronor i bidrag till tio arrangörer inom dansområdet.

I den hårda konkurrensen har Kulturrådet prioriterat att stärka arrangörer med en etablerad och regelbunden verksamhet. Syftet är att ge arrangörerna bättre möjligheter att använda sina sceners fulla potential och kunna presentera mer dans, något som kommer så väl publiken som de fria dansgrupperna till del. En förbättrad ekonomisk situation ökar också arrangörernas möjligheter att arbeta med publikutveckling. Bedömningen grundar sig bland annat på Kulturrådets strategi att stärka den professionella dansen från år 2010. De långsiktiga målen i strategin handlar om förbättrade arbetsvillkor, ökade internationella satsningar och ökad tillgång till dans i hela landet.

Dansarrangörerna har sammantaget en mycket stor barn- och ungdomspublik, här kan scenerna ZebraDans, Stockholm och Gottsunda Dans och Teater, Uppsala nämnas, vilka arbetar för att den mycket unga publiken ska få ta del av dans av hög konstnärlig kvalitet. Kulturrådet ökar bidragen till dessa båda verksamheter.

Kulturrådet har också fördelat medel till ett antal aktörer som inte primärt arrangörerar dans men är av stor betydelsen för dansområdets utveckling. Aktörer som Site och c.off i Stockholm och Dansbyrån i Göteborg erbjuder studios och arbetar med kompetensutveckling. Detta är av stor vikt både för de faktiska produktionsvillkoren för fria utövare och för områdets utveckling.

Läs hela listan: www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2012/Arrangorsstod-inom-dansomradet1/

Läs strategin för den professionella dansen: www.kulturradet.se/sv/bidrag/dans/

Ytterligare information
Anna Selvåg, handläggare
Tel: 08-519 264 29
E-post: anna.selvag@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Tel: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se