Utbildningsdepartementet

Kultursatsningarna i vårbudgeten

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 13:12 CEST

I vårbudgeten presenteras en del satsningar på kulturens område.

- Jag är väldigt glad över att vi kan förstärka satsningen med att bevara och tillgängliggöra material vid landets olika kulturinstitutioner, säger utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky. Det här är en kraftsamling för mycket viktiga uppgifter inom kulturminnesvården.

Access-projektet får ytterligare resurser
Access-projektet startades i början av året för att vårda, bevara och tillgängliggöra den nationalskatt som förvaltas av bland annat museer och arkiv över hela landet. Satsningen ger arbetslösa akademiker tillfälliga anställningar inom kulturområdet. Åtgärderna har visat sig vara framgångsrika när det gäller antalet bidragsansökningar och den höga kvaliteten. Därför tillförs 23 miljoner kronor, motsvarande 150 tjänster, under 2006 i syfte att öka omfattningen av satsningen från halvårsskiftet. För 2007 tillförs 45 miljoner kronor. Sedan tidigare satsas 275 miljoner kronor per år under 2006 och 2007 för dessa sysselsättningsåtgärder.

Pengar till Statens museer för världskultur och Statens maritima museer Kulturutskottet har begärt att regeringen vidtar åtgärder för att underlätta ekonomiskt för Statens museer för världskultur och Statens maritima museer. Statens museer för världskultur tillförs därför tre miljoner kronor och Statens maritima museer tillförs en miljon kronor. De museer som ingår i Statens museer för världskultur är Medelhavsmuseet, Etnografiska museet och Östasiatiska museet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. I Statens maritima museer ingår Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm samt Marinmuseum i Karlskrona.

Open Jam
Riksteaterns Open Jam får två miljoner kronor per år under åren 2007 till 2009 för att sprida scenkonst för, av och med ungdomar runt om i landet. Genom Open Jam har konstformer som spokenword, performance, poesi, debattboxning, nycirkus och streetdance fått en starkare plattform.


Kontakt:
Thomas Johansson
Pressekreterare hos Leif Pagrotsky
08-405 18 17
070-364 18 17
thomas.johansson@educult.ministry.se-------------------------
Läs mer
-------------------------
Temasida för ekonomiska vårpropositionen 2006 (http://www.regeringen.se/sb/d/6561)


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2005/06:100 Ekonomiska vårpropositionen 2006 (http://www.regeringen.se/sb/d/6572/a/61851)


-------------------------
Bakgrundsmaterial
-------------------------
Läs mer budgetprocessen (http://www.regeringen.se/sb/d/2459/a/14020)