KLYS - Sveriges kulturskapare

Kulturskaparna diskuterar kulturens framtid på internet under Bokmässan

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 10:16 CEST

Internet beskrivs omväxlande som kulturens räddning eller död. Vi tror inte att det är något av det. Kulturen är så mycket större än internet och digital distribution. Men Kulturskaparna vill att den ska finnas och blomstra även på internet.

– En stark individuell upphovsrätt är en förutsättning för detta, säger Kulturskaparnas talesperson och Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén. Utan den kommer den enskilde kulturskaparen att utsättas för angrepp från olika håll – inte minst från medieägarsidan.

Agneta Lindblom Hulthén bloggar om detta på Kulturskaparna.com, där hon ger exempel på hur mångfalden vattnas ur när mediehusen tar över enskilda journalisters rättigheter genom ”fulavtal”.

– Upphovsrättsdebatten handlar inte bara om ett förändrat konsumentbeteende, där kultur och underhållning idag förväntas vara fritt tillgänglig utan kostnad, utan också om de kreativa krafternas möjlighet att stå emot de ekonomiska intressena i medieägarledet, säger Agneta Lindblom Hulthén. 

Möt oss i montern under hela mässan
Välkommen till Kulturskaparnas monter, B09:08, under Bokmässan i Göteborg 23-26 september. Vi finns där för att diskutera upphovsrätt och kulturskapares villkor på internet under hela mässan.

Seminarium
På fredag 24 september kl. 16.30 anordnar vi seminarium med Anna Carlson, Teaterförbundets ordförande, och Alfons Karabuda, SKAP:s ordförande, i lokal F3. Samtalet leds av moderator Anders Rydell, tidningen Konstnärens chefredaktör.

Välkommen att träffa oss och våra besökare under Bokmässan!

För mer information, kontakta Ulrica Källén, samordnare Kulturskaparna, 0733-40 00 33.

Kulturskaparna i mässprogrammet:
http://www.bok-bibliotek.se/sv/program/Program2010/Blomstrande-kulturutbud-pa-natet--aven-i-framtiden/

Läs Agneta Lindblom Hulthéns blogg här:
http://www.kulturskaparna.com/blogg/medieagarkoncentration-hammar-mangfalden/

Besök Kulturskaparna.com:
http://www.kulturskaparna.com

Kulturskaparna på Facebook:
www.facebook.com/pages/Kulturskaparna/303948201393

Kulturskaparna på Twitter:
http://twitter.com/Kulturskaparna

Kulturskaparna, som KLYS ingår i, är ett nätverk för opinionsbildning och samarbete på upphovsrättsområdet. Bakgrunden till nätverkets tillkomst är att upphovsmännens och de utövande konstnärernas röst tidigare saknats i den offentliga debatten om kulturens villkor på internet.

Tillsammans representerar de 25 organisationerna i nätverket över 50 000 yrkesverksamma inom olika konstområden som författare, bildkonstnärer, musikskapare, skådespelare, regissörer, dansare, musiker och journalister samt de svenska upphovsmän och utövande konstnärer som är anslutna till upphovsrättsorganisationerna.