Umeå2014 - Europas Kulturhuvudstad

Kulturskjutsen till fler projektidéer

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2012 16:00 CEST

Nu är det klart vilka fyra projektidéer som får stöd från Umeå2014 i den sjätte omgången av Kulturskjutsen. De handlar om att anordna konstupplevelser på resecentra och tåg, synliggöra kvinnors roll i punkscenen, skapa en arbetsplats för kreativa personer och arrangera ett internationellt scenkonstmöte i Umeå under 2014.

De fyra som får Kulturskjutsen denna omgång är:

  • Sara Rudälv och Lars Ahlström som med projektet Konsten går på räls vill skapa konstevenemang längs Botniabanan och konstupplevelser på själva tågen.
  • Kulturföreningen Verket, som vill genomföra en turné i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland med filmvisning och samtal om kvinnors roll i punkscenen.
  • Kulturentreprenörsprogrammet vid Umeå universitet och Kreator för projektet Co-working Umeå som går ut på att skapa en arbetsplats där kreativa personer möts.
  • Teatercentrum som tillsammans med de lokala teatergrupperna i Umeå vill utforska möjligheterna att hålla ett internationellt scenkonstmöte i Umeå under 2014.

 

Kultur på spåret

Sara Rudälv och Lars Ahlström vill skapa konstupplevelser vid resecentra efter Botniabanan och på själva tågen. Umeå2014 och Kulturskjutsen medfinansierar en förstudie för att undersöka möjligheterna.

Projektet Konsten går på räls består av konstinstallationer på flera resecentra, konstevenemang på gallerier längs Botniabanan samt konstupplevelser som performance, konstvideo eller interaktiva verk på tågen.

– Det här är ett bra kulturhuvudstadsprojektet eftersom det är baserat på tankar om att göra konsten tillgänglig för fler människor, i nya miljöer och på nya sätt, säger Sara Rudälv, initiativtagare till projektet.

Förstudien kommer att fokusera på aktiviteter på sträckan mellan Umeå och Örnsköldsvik, men snart kan man åka Botniabanan ända till Sundsvall och då tillkommer fler resecentra. Det finns också idéer på ett kulturtåg mellan Umeå och Sundsvall och det är då möjligt att använda detta projekt som en del i en större satsning.

Samverkan och regional utveckling är viktiga faktorer i projektet och tanken är att det i förlängningen ska ge positiva effekter – inte enbart direkta konstupplevelser utan också ökat resande längs Botniabanan.

Projektet Konsten går på räls får 20 000 kronor av Umeå 2014 och Kulturskjutsen. Örnsköldsviks kommun har också, via sin satsning Världsklass 2014, beviljat medel till projektet.

 

Var är kvinnorna på punkscenen?

Kulturföreningen Verket får bidrag från Kulturskjutsen och Umeå2014 för att arrangera en turné i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland med samtal och filmvisning om kvinnors roll i punkscenen.

Under turnén ska visningar av filmen From the Back of the Room följas av samtal med dess producent, Amy Oden från USA. Filmen består av intervjuer med kvinnor i olika åldrar som är eller har varit aktiva inom punkscenen. Den tar upp frågor kring kön, klass, etnicitet och mödraskap. Amy kan ge en djupare bild av de sociala relationerna och berätta om sina egna erfarenheter.

– Vi vill skapa en debatt om förhållandena för kvinnor inom punkscenen och musikbranschen men också dra paralleller till samhället i stort. Vi hoppas att filmen och samtalet ska ge publiken ökad förståelse om könsroller och strukturer, säger David Sundqvist från kulturföreningen Verket.

Turnén, som startar i Umeå och sedan går genom Sverige, Norge, Danmark och Tyskland under maj 2012, ska genomföras i samarbete med bland andra Folkets Bio, Lady Fest i Malmö och kulturföreningen Amalthea.

Verket får 20 000 från Kulturskjutsen för att genomföra turnén.

 

En arbetsplats där kreativa personer möts

Projektet Co-working Umeå beviljas en kulturskjuts för att skapa en arbetsplats där kreativa personer möts. Tanken är att den nya verksamheten ska vara igång innan år 2013.

Coworking är ett begrepp för en gemensam arbetsmiljö där ett flertal mindre aktörer arbetar tillsammans. I en miljö för coworking är personerna oftast inte anställda av samma organisation, utan var och en arbetar självständigt samtidigt som platsen erbjuder möjlighet till samverkan och erfarenhetsutbyten med andra kreativa människor.

Projektet Co-working Umeå är ett samarbete mellan Kulturentreprenörsprogrammet vid Umeå universitet och Kreator. Tanken med projektet är att skapa en större plats med tillgång till verkstadsmiljöer för skapande, kaféer i anslutning till lokalen samt en scen där olika kulturella arrangemang kan genomföras. Albin Davidsson, en av initiativtagarna till projektet, menar att det finns en coworker-potential i Umeå som de vill ta vara på.

– Ett coworking-ställe möjliggör ett naturligt flöde med människor där det är enkelt att upptäcka nya saker och hitta nya samarbeten, berättar Albin. Det är en viktig samlingsplats för fortsatt utveckling av kreativa näringar, samtidigt som ett coworking-ställe öppnar upp möjligheter för utbyte med andra coworking-platser i andra städer i Sverige och Europa.

För att finansiera projektet vill de även använda sig av metoden crowdfunding – ett sätt att söka stöd till sitt projekt genom sociala nätverk.

– Vi vill skapa ett större och bredare engagemang bland Umeås invånare och crowdfunding är ett sätt att sprida projektet och testa vilket gensvar som finns, säger Albin Davidsson.

Projektet Co-working Umeå tilldelas en kulturskjuts på 20 014 kronor till en förstudie.

 

Internationellt scenkonstmöte i Umeå under 2014

Teatercentrum tilldelas 20 014 kronor för att utforska möjligheterna att hålla ett EON­-möte i Umeå under 2014. EON, som står för European OFF Network, är ett europeiskt nätverk för fria teatrar som arbetar med scenkonst i Europa och Mellanöstern.

Nätverket har över 400 intressenter och består av professionella individer och grupper inom det fria scenkonstområdet. Teatercentrum har varit med i nätverket sedan starten 2004 och deltar kontinuerligt i dialoger med andra medlemmar om allt från gästspelsmöjligheter till utveckling av nätverkets framtid. Teatercentrum planerar tillsammans med de lokala fria teatergrupperna i Umeå att organisera ett EON­-möte i Umeå under 2014.

– Vi vill erbjuda nätverkets medlemmar ett nytt tillfälle att tillsammans utforska och utveckla den fria professionella scenkonsten, genom ett möte med diskussioner, workshops, seminarier och föreställningar, berättar Elinn Bolonassos på Teatercentrum i Umeå.

Kulturskjutsen på 20 014 kronor kommer att användas till ett arbetsmöte som ska hållas i Umeå under maj 2012. Syftet med arbetsmötet är att lokala, nationella och internationella parter inom nätverket ska lägga en grund för planeringen till det fyra dagar långa EON-mötet som planeras äga rum i juni 2014.

 

Om Kulturskjutsen
Kulturskjutsen är en möjlighet för föreningar och fria aktörer att söka upp till 20 014 kronor för att testa eller utveckla projektidéer som skulle kunna vara programpunkter under kulturhuvudstadsåret. De ska utgå från kulturhuvudstadsårets mål och kännetecken. Pengarna får inte användas till ordinarie verksamhet och projektet ska redovisas efteråt. Beslut om vilka som får bidrag från Kulturskjutsen tas av Föreningsbyrån i samråd med Umeå2014:s programgrupp. Avsikten är att ge fyra bidrag varje månad.

Läs mer om Kulturskjutsen på www.umea2014.se/kulturskjutsen

 

Kontaktuppgifter

Outi Krekula, Föreningsbyrån Umeå Fritid, handlägger Kulturskjutsen, 090-16 21 45, 070-699 35 59, outi.krekula@umea2014.se

Robert Tenevall, Föreningsbyrån Umeå Fritid, handlägger Kulturskjutsen, 090-16 16 12, 070-332 67 66, robert.tenevall@umea2014.se

Fredrik Lindegren, Umeå 2014, 090-16 33 76, 070-603 25 19, fredrik.lindegren@umea2014.se

David Sundqvist, 073-803 55 23, sundqvist.david@gmail.com

Sara Rudälv, 070-270 70 85, info@sararudalv.se

Albin Davidsson, 070-9620929, albin@kreator.nu

Elinn Bolonassos, 090-12 88 98, 070-282 65 60, elinn.bolonassos@teatercentrum.se

Lena Gustafsson, 08 651 05 88, 070-717 87 30, lena.gustafsson@teatercentrum.se

Umeå har utsetts till Europas kulturhuvudstad 2014. Det är ett årligt evenemang med syfte att belysa vårt gemensamma kulturarv och väcka intresse för den kulturella rikedom som finns i länderna inom EU. I Umeå är satsningen en viktig del av kommunens långsiktiga tillväxtstrategi. Den ger automatiskt ett större intresse för staden och de aktörer som verkar här. Det skapar nya möten, nätverk och samverkan mellan Västerbotten och Europa.