Umeå2014 - Europas Kulturhuvudstad

Kulturskjutsen till fyra nya projektidéer

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 08:38 CET

Nu är det klart vilka projektidéer som får stöd från Umeå2014 i den fjortonde omgången av Kulturskjutsen. De handlar om ett tangosamarbete med Lettland, att lyfta fram mindre musikscener i Umeås kringorter, konserter med gospelkör och storband samt ett antal socialt utsatta familjer i Litauen som får möjlighet att skapa egna kulturuttryck i Umeå.

De fyra som får Kulturskjutsen denna omgång är:

  • Tango Norteño, för att bjuda in den lettiska orkestern Undertango till årets Midnight Light Tango Festival, samt utveckla sitt samarbete kring en tangofestival i Riga.

  • IOGT-NTO föreningen Budbärarna som vill ge ett antal familjer i Litauen möjlighet att besöka Umeå under 2013 för att inspireras till att skapa egna kulturuttryck. Tanken är att familjerna ska presentera sitt arbete i Umeå under kulturhuvudstadsåret 2014.

  • Kulturens Bildningsverksamhet, region norr som vill lyfta fram närliggande men lite bortglömda musikscener inom Umeå kommun.

  • Kören Backen Gospel, som tillsammans med storbandet VA Big Band kommer att anordna konserter i Umeå och kranskommuner under 2013 och 2014.

Kontaktuppgifter till representanter för projekten finns i slutet av pressmeddelandet.


Lettisk tangoorkester till Umeå i sommar

Föreningen Tango Norteño får en kulturskjuts för att bjuda in den lettiska orkestern Undertango och visa upp levande tangomusik på årets Midnight Light Tango Festival i Umeå. Man vill också utöka sitt samarbete med en tangofestival i Riga inför 2014.

Tangoorkestern Undertango från Riga ska bli ett musikaliskt tillskott och locka danssugna. Tillsammans med danslärarna Barbara Wainnright och Mario De Camillis från Argentina blir de dragplåster för Midnight Light Tango Festival, som arrangeras på Gammliaområdet i Umeå den 27 juni – 1 juli 2013.

– Det här kommer att befästa det samarbete som vi redan startat med arrangörerna av en tangofestival i Riga. Samarbetet är planerat att öka till 2014, säger Elsie Hellman från föreningen Tango Norteño.

Föreningen vänder sig till tangodansare i Sverige och Norden men arbetar också med att nå ut med information till föreningar och dansare i övriga Europa.

– Den första sommarfestivalen 2012 var mycket lyckad och uppskattad av gäster från andra länder. Då kunde vi visa att vi har kapacitet att organisera och genomföra en större festival, berättar Elsie Hellman.

Tango Norteño får 20 014 kronor från Umeå2014 och Kulturskjutsen för att genomföra arrangemanget.


Familjer från Litauen skapar kultur i Umeå

I projektet Kulturutbyte Umeå – Jurbarkas ska ett antal familjer i Litauen få möjlighet att besöka Umeå under 2013 för att inspireras till att skapa egna kulturuttryck. Tanken är att familjerna ska presentera sitt arbete i Umeå under kulturhuvudstadsåret 2014.

Budbärarna är en ekonomisk förening under IOGT-NTO (Sveriges största nykterhetsorganisation). Sedan två år tillbaka har Budbärarna, som består av personer som tidigare levt i missbruk, drivit projektet Tavelsjöbaden som går ut på att utveckla ett rekreationsområde vid Tavelsjön. Som en del i projektet har Budbärarna knutit kontakter med socialt utsatta familjer i staden Jurbarkas i Litauen. Under 2012 reste föreningen till Jurbarkas med kläder och leksaker till familjerna.

– Vi hjälper oss själva genom att hjälpa andra, förklarar Patrik Åström, ordförande i IOGT-NTO föreningen Budbärarna.

Utifrån denna resa har en idé om ett Kulturutbyte under 2013 och 2014 utvecklats.

– Vi vill ge familjerna i Jurbarkas möjlighet att besöka Tavelsjö och Umeå under 2013 för att få ta del av olika kulturupplevelser som ska inspirera till att de själva börjar skapa kultur, kanske i form av musik eller teater, berättar Willy Pettersson, IOGT-NTO föreningen Budbärarna.

Inom IOGT-NTO finns erfarenhet av att arbeta med teater bland personer som aldrig prövat detta förut.

– Vi vill inspirera familjerna och barnen att skapa exempelvis en teaterföreställning om sin tillvaro, säger Willy Pettersson.  

Tanken är att familjerna i Jurbarkas efter besöket i Umeå ska arbeta vidare med olika kulturuttryck och dokumentera arbetet hemma i Litauen. Målet är sedan att familjerna ska presentera sitt arbete vid ett utbyte med Umeå under kulturhuvudstadsåret 2014.

IOGT-NTO föreningen Budbärarna  får 20 014 kronor från Umeå014 och Kulturskjutsen för att genomföra projektet Kulturutbyte Umeå – Jurbarkas.


Vill lyfta fram mindre scener utanför Umeå

Kulturens Bildningsverksamhet, region norr vill lyfta fram Umeås mindre musikscener i kringorterna. Nu tilldelas de 20 014 kronor från Kulturskjutsen för att iscensätta Backenfestival på Obbola Folkets Hus den 9 mars 2013 – samt ytterligare ett arrangemang senare i höst.

– Vi ska kolla hur responsen blir i Obbola och sedan titta på var del två av projektet ska arrangeras, säger Joakim Vesterlund på Kulturens Bildningsverksamhet, region norr.

Projektet går ut på att synliggöra närliggande men lite bortglömda scener inom Umeå kommun, vilket även kan öka möjligheterna för oetablerade artister att visa upp sig.

– Det är verkligen roligt med hjälpen från Kulturskjutsen, säger Johan Wallén från bandet Ja! som tillsammans med Obbola Folkets Hus är samarbetspartners med Kulturens Bildningsverksamhet.

Kulturens Bildningsverksamhet vill med sin satsning skapa evenemang som gör det möjligt att binda samman Umeå med kringorterna. Detta ska åstadkommas genom arrangemang där flera olika musikgenrer kommer samman för att verka för intressanta kulturella möten i kringorterna.

De vill erbjuda gratis buss till evenemanget för att peka på den tillgänglighet som skulle kunna vara en naturlig del av regionens infrastruktur och samtidigt lägga grunden för kulturevenemang för de som bor i närliggande orter.

Satsningen ska också förlänga Umeås kulturscen till den yttersta kusten och på det sättet binda Vasa och Finland närmare.

– Kultur fem minuter från färjan! Det stärker de internationella relationerna, säger Joakim Vesterlund.Konserter med gospelkör och storband

Kören, Backen Gospel, under ledning av Jenny Lindberg, får stöd från Kulturskjutsen för att tillsammans med storbandet VA Big Band anordna konserter i Umeå och kranskommuner under 2013 och 2014.

Backen Gospel har funnits sedan 2001 och har sedan dess uppträtt med många andra körer, både i Umeå och i Stockholm.

Under 2013 och 2014 planerar Backen Gospel ett samarbete med det Umeåbaserade storbandet VA Big Band.

– Vi vill prova nya musikformer och hoppas utveckla gospel och storbandsmusik till en ny del av kulturutbudet i Umeå, säger Lizzie Ragnarsson, ordförande i Backen Gospel.

Samarbetet ska resultera i konserter i Umeå, två i september 2013, en under 2014 samt ett antal konserter i några av Umeås kranskommuner under 2014. Konserterna kommer även att spelas in och publiceras på Backen Gospels webbplats.

– Kombinationen gospel/storbandsjazz är relativt ovanlig, och vi hoppas kunna inspirera till liknande gränsöverskridande samarbeten inom musiklivet, säger Lizzie Ragnarsson.

Backen Gospel tilldelas det ansökta beloppet om 7000 kronor från Kulturskjutsen och Umeå2014.


Om Kulturskjutsen
Kulturskjutsen är en möjlighet för föreningar och fria aktörer att söka upp till 20 014 kronor för att testa eller utveckla projektidéer som skulle kunna vara programpunkter under kulturhuvudstadsåret. De ska utgå från kulturhuvudstadsårets mål och kännetecken. Pengarna får inte användas till ordinarie verksamhet och projektet ska redovisas efteråt. Beslut om vilka som får bidrag från Kulturskjutsen tas av Umeå 2014:s programgrupp.


Kontaktuppgifter

Robert Tenevall
Umeå2014
handlägger Kulturskjutsen
070-332 67 66
robert.tenevall@umea2014.se

Elsie Hellman
Tango Norteño
070-569 87 49
elsiehel@hotmail.com

Willy Pettersson
IOGT-NTO föreningen Budbärarna
070-368 99 00
petterssonwilly1@gmail.com

Joakim Westerlund
Kulturens Bildningsverksamhet, region norr
070-563 5 950
joakim.vesterlund@kulturens.se

Lizzie Ragnarsson
Backen Gospel
072-226 27 38
lizzie.ragnarsson@telia.com


Umeå har utsetts till Europas kulturhuvudstad 2014. Varje år utser EU två kulturhuvudstäder i Europa, med syfte att belysa vårt gemensamma kulturarv och väcka intresse för den kulturella rikedom som finns i länderna inom EU. I Umeå är satsningen en viktig del av kommunens långsiktiga tillväxtstrategi. Den ger ett större intresse för staden och dess aktörer, och bidrar till kulturdriven tillväxt. Det skapar nya möten, nätverk och samverkan mellan Västerbotten och Europa.

.