Regionförbundet södra Småland

Kulturutmärkelser utdelade

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 11:34 CET

I dag hyllar Regionförbundet södra Småland framstående kulturarbetare från Kronoberg län på regionfullmäktige. Två föreningar och fyra kulturarbetare får utmärkelser.

Kulturpristagare: Kulturföreningen Kultur i Tolg
Föreningen har på ett framgångsrikt sätt sedan starten 2004 arbetat med att främja utbudet av kulturella aktiviteter i Tolg. Genom ett brett utbud, baserat på personligt engagemang och samarbete, skapas möjligheter för alla i Tolg att vara aktörer i det gemensamma kulturlivet. Här finns ett lokalt kulturskapande med innovativa former vilket bidrar till en attraktiv plats för boende och besökare.
Kulturpriset är ett konstverk för 10 000 kr som pristagaren själv väljer.

Årets bubblare: Film i Glasriket ideell förening
Film i Glasriket ideell förening bildades i januari 2009 och har på kort tid åstadkommit ett faktiskt samarbete mellan de lokala biograferna i världens per capita biograftätaste område – Glasriket. 18 biografer i 4 kommuner samarbetar på ett konstruktivt sätt med lokala intressenter kring exempelvis en gemensam filmfestival, teknik, rekrytering och kompetensutveckling. Detta bidrar till att skapa mötesplatser för kultur i lokalsamhället.
Vandringspriset till årets bubblare är en bubbla i glas.

Stipendiater
Stipendiet är på 20 000 kr per stipendiat.

Staffan Johnsson, musik
Staffan äger solistiska anlag, bländande teknik och ett utsökt anslag med en obegränsad variationsrikedom. Unikt för honom är den mognad han uppvisar vad gäller strävan mot och förståelse av samspelets avgörande betydelse. Staffan är redan, trots sina unga år, en aktningsvärd kammarmusiker. Denna hans gåva vittnar om stor musikalitet och en sensibel lyssnarförmåga vilket gör honom till en komplett musiker i snart sagt alla avseenden.

Evelina Johansson, inredningsarkitektur och möbeldesign
Evelinas verk visar på en materialkänsla och precision kombinerat med ett undersökande förhållningssätt som ifrågasätter estetiska konventioner till förmån för ett högst personligt innehåll. Evelinas "undersökningar" letar sig utanför det begränsade fält som kallas design för att blicka ut i det sociala rummet.

Kajsa Lundstedt, dans
Kajsa visar mycket god insikt och genuin känsla för dansen som uttryck och konst. Kajsa är modig och målmedveten i sin strävan att utveckla sitt konstnärliga dansintresse och bär samtidigt på framtidsvisioner om att sprida dansen till barn och ungdomar.

Johan Johnsson, ljuddesign
Med tydlig ambitionsriktning och hög kvalitet på sina arbeten satsar Johan på ljuddesign, ett för filmen viktigt område, och ger prov på sin fackkunskap i arbetsprovet "Delirium". Filmen är suggestivt ljudlagd och är ett bra exempel på ljudet som bärande berättarkomponent.

För mer information:
Sunny Sandström, samordnare kultur 0470 - 72 47 41, 0768 - 79 83 85
Lisa Bergman, samordnare kultur 0470 - 72 47 33, 0733 - 47 79 20

Regionförbundet södra Småland är Kronobergs komunner och landstings gemensamma arena för regionalt utvecklingsarbete.