Riksdagen

Kulturutskottet: Har svensk film en framtid?

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 08:59 CEST

Den tekniska utvecklingen har förändrat förutsättningarna för såväl filmproduktionen som filmdistributionen. Även det filmkulturella arvet berörs av teknikskiftet.

- Vart är svensk film på väg?
- Vilka förändringar kan vi vänta när det gäller filmproduktionen?
- Vad betyder filmproduktionen för den regionala utvecklingen?
- Är biografens tid ute?
- Vilka blir följderna om SF köper Sandrews?
- Hur bevaras gamla filmer och hur görs de tillgängliga?

På dessa och andra frågor hoppas kulturutskottet få svar av inbjudna experter vid en offentlig utfrågning i Riksdagshuset. Bland de inbjudna märks bl.a. Åse Kleveland, Svenska Filminstitutets VD, och Jan Bernhardsson, SF:s VD och ordförande i Sveriges Biografägareförbund.

Tid: Tisdagen den 12 oktober 2004 kl. 10.00-13.00
Plats: Riksdagshuset, andrakammarsalen

Ingång för massmedierepresentanter från Riksgatan 2. Journalister bereds plats i salen.

Tag med presslegitimation.

Allmänheten kommer till åhörarläktaren via Riksplan, dörren till vänster om stora entrén.

Välkomna!

Utfrågningen kan också följas via webb-TV: www.riksdagen.se

Frågor kan ställas till kanslichefen Per Mårtensson, telefon 08-786 4269 eller föredraganden Karin Josephson, telefon 08-786 5756.

Christina Green
Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48