Göteborgs botaniska trädgård

Kulturväxter under Kulturkalaset

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2012 08:00 CEST

 Lördag 18 augusti  kl 11 – 16
alla aktiviteter under dagen är gratis

Kultur betyder ju odling och under Kulturkalaset bjuder Botaniska trädgården på en dag som handlar om våra svenska kulturväxter, deras historia och det bevarandearbete som Botaniska trädgården utför tillsammans med Programmet för odlad mångfald (POM). Många av Botaniskas kulturväxter finns i Landeriträdgården, Köksträdgården och Örtagården. Du kan också se hur man bereder en av våra äldsta kulturväxter - lin. Barnen får tälja barkbåtar och sjösätta dem i Spegeldammen.

Landeriträdgården
Visning med Ewa Hessman – Larsson kl 12, 13, 14 och 15

Köksträdgården och Örtagården 
Visning med Mats Havström kl 12, 13, 14 och 15 (Utgår från köksträdgården)

Linberedning
Se hur man bråkar, skäktar, häcklar och spinner
kl 11 - 14, entrépartiet (vid regn inomhus)

Barkbåtar
Barnen kan tälja en barkbåt tillsammans med våra pedagoger , sjösätt den sedan i Spegeldammen
kl  11 - 14, entrépartiet (vid regn inomhus)

Vad är en kulturväxt?

I motsats till våra kulturväxter lever de vilda växterna i en tuff värld. Det gäller att konkurrera om utrymme, näring och ljus, att försvara sig mot olika skadegörare, att föröka sig maximalt och att sprida avkomman så väl som möjligt. Inte undra på att de under årmiljonernas gång utvecklade en mängd olika sätt och strategier för att försvara sig och nå högsta möjliga förökningsframgång. För våra förfäder var det förstås viktigt att försöka bli av med alla oönskade egenskaper. Tornar, taggar, oätliga eller giftiga ämnen, svaga strån som vek sig, frön som trillade av för minsta vindpust. Tusentals generationer av jordbrukare har - medvetet eller omedvetet - genom historien gjort sina urval bland miljontals plantor. Så småningom har de fått ett utseende som liknar de kulturväxter vi odlar i dag.
Det är faktiskt bara under de senaste drygt 100 åren som människan har bedrivit aktiv växtförädling. Men under den tiden har vi kunnat driva på evolutionen i en alltmer hisnande fart!
Av ungefär 30 000 arter som människan använder sig av i dag nyttjas ca 7 000 i jordbruket. Bara 30 arter svarar för 90% av kaloritillskottet, och av dessa står vete och ris för hälften!

Botaniskas Landeriträdgård

Landeriträdgården speglar trädgårds­idealen vid Göteborgs stads landerier i slutet av 1800-talet. Stilen är klassiskt formell: de klippta lind-, bok-, och buxbomhäckarna skapar ett symmetriskt trädgårdsrum, vars formspråk kan härledas tusentals år tillbaka till de äldsta kända trädgårdarna i Persien – de som kallades pairi-daeza, varav vårt ord paradis kommer. I rabatterna växer perenner odlade i Sverige före 1940. Varje planta har en väl dokumenterad historia och utgör en del av vårt kulturarv. Många av sorterna ingår i Programmet för Odlad Mångfald, POM* och har donerats av privatpersoner i samband med det så kallade ”perennuppropet”.

*POM är Sveriges nationella insats för att långsiktigt bevara och nyttja våra kulturväxter och deras vilda släktingar. POM startade 2000 och ingår i miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Aktörerna i POM är många: myndigheter, företag, organisationer, museer, Sveriges Lantbruksuniversitet, Nordiska Genbanken och botaniska trädgårdar.

Kontakt: Mats Havström tel 0702-775190

 

 

 

 

Göteborgs botaniska trädgård - en verksamhet inom Västra Götalandsregionen
Presskontakt: Agneta Green 0707-408019
Mobilnummer till Botaniskas intendenter/botanister hittar du på hemsidan
www.gotbot.se

Få löpande information genom vår grupp på Facebook