Lemontree Enterprise Solutions AB

Kumla kommun satsar på e-förvaltning

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 10:53 CET

Lemontree ska hjälpa Kumla kommun att implementera Lemontrees ledande lösning för att lansera tjänster för e-förvaltning. Lösningen bygger på Integration Engine for W3D3, Lemontrees SHS-klient samt vidareutveckling av Formpipes W3D3. Kumla kommun blir därmed Lemontrees fjärde kund på kort tid som väljer att implementera Lemontrees lösning för att snabbt och kostnadseffektivt kunna lansera moderna e-förvaltningstjänster. Lemontree kommer ansvara för hela leveransen inklusive projektledning, analys, design, utveckling, installation, test och utbildning av slutanvändarna.

Lemontree ska initialt installera Integration Engine for W3D3 samt Lemontrees SHS-klient och koppla dessa mot Formpipes W3D3. Därmed lägger Kumla kommun grunden för en modern e-förvaltningslösning i syfte att effektivisera sin verksamhet och öka medborgarservicen. I nästa steg kommer Lemontree implementera ett antal processer som stöd för de e-tjänster Kumla kommun ska lansera, t ex felanmälan och ansökan om utskänkningstillstånd. På sikt finns det även en tanke att konsolidera ärendehanteringen i så stor utsträckning som möjligt till Formpipe W3D3.

- ”Vi valde Integration Engine for W3D3 som plattform eftersom den i sitt standardutförande redan innehåller många färdiga tjänster samt uppfyller de krav vi har på en modern SOA-lösning. Vi valde även Lemontree som tjänsteleverantör framför befintliga aktörer inom området då de har stor erfarenhet och färdiga lösningar för modern e-förvaltning”, säger René Strobl, IT-chef Kumla kommun.

På sikt kommer Lemontree även ansvara för support och förvaltning av helhetslösningen kring e-förvaltning åt Kumla kommun.

- ”Det är glädjande att ytterligare en kommun uppskattar vår kompetens och vårt helhetstänk kring Integration Engine for W3D3 samt Formpipes W3D3 som viktiga komponenter för modern e-förvaltning. Detta är även ett kvitto på att vår satsning på att bli Nordens ledande helhetsleverantör av integrerad och automatiserad e-förvaltning skapar win-win-situationer mellan oss och våra kunder”, säger Andreas Lalangas försäljningschef Lemontree.

För ytterligare information, kontakta:

René Strobl, IT-chef, Kumla kommun, telefon: 46 19 58 81 00
Andreas Lalangas, Försäljningschef, Lemontree, +46 735 130 798


Om Lemontree

Lemontree levererar lösningar inom Integration & BPM, Dokument- och Ärendehantering, Identitets- och Åtkomstkontroll och Testautomation. Lemontrees koncept är att skapa marknadens mest attraktiva erbjudanden genom att kombinera världsledande produkter med egen spetskompetens inom teknik och marknad.
Bland Lemontree produktpartners märks bl.a. Autonomy, FormPipe, Progress Software, Nordic Edge, Microfocus, HP och EPiServer. Lemontree levererar även kvalificerade konsulttjänster med fokus på strategi och informationsteknologi. Lemontrees kunder är främst aktörer inom Telecom, Offentlig verksamhet, Försäkring och Finans. Lemontree grundandes 1999 och har huvudkontor i Stockholm samt eget dotterbolag i Norge med kontor i Oslo. Besök www.lemontree.se för mer information.