Entiros AB

Kundcase Schibsted

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 07:00 CET

-Mediavärlden förändras i allt snabbare takt och att ha en snabb ”Time to market” är en kritisk framgångsfaktor. Behovet av att enkelt kunna byta ut och introducera nya IT-tjänster ökar ständigt, säger Anette Källgren, CRM-arkitekt på Schibsted Centralen. 

-Våra IT-system behöver vara integrerade för att ge slutkunden en sammanhängande upplevelse, som möter kundens förväntningar och behov i en allt mer digitaliserad värld. 

-I går läste kunderna sin morgontidning vid frukostbordet, nu konsumerar man nyheter dygnet runt i olika kanaler. Hur morgondagens mediekonsumption ser ut vet vi inte, men vi behöver vara beredda på ständiga förändringar och där kommer Mule ESB in som en naturlig komponent i förberedelsen.

Mule ESB bedömdes väl möta både de funktionella och icke-funktionella kraven. Mule ESB sågs även som en komplett light-foot-print plattform, som det var lätt att komma igång med. Möjligheterna att få hjälp med drift och support på produkten via Entiros, som är Premium Partner till Mulesoft, var också avgörande. Mule ESB finns nu integrerat för att stödja kundtjänst, självbetjäning och försäljning för Svenska Dagbladet och används nu främst för realtidsintegrationer. Till exempel i kundportalen, där de aktiviteter som besökarna gör, initierar integrationsanropen. 

Schibsteds krav på tillgänglighet, tillsammans med verksamhetens snabba arbetsflöden, gjorde det lämpligt att välja en extern driftspartner som tar ansvar för integrationsflödena. Entiros skalbara driftslösning gör att Schibsted kan välja supportnivå, beroende på hur viktigt flödet är, upp till Platinumnivå med 24/7-support och 1 timmes responstid. 


Entiros är specialiserade på Integration i och mellan företag. Våra lösningar skapar flöden mellan system och verksamheter som möjliggör nya och effektivare affärsmodeller. Kärnan i erbjudandet är Entiros Dynamic™ som bryggar integrationskomponenter i kundens miljö med kraften och snabbheten i molnet. I erbjudandet ingår bland annat full support för integrationsplattformen MULE ESB Enterprise Edition från MuleSoft, där Entiros är MuleSofts största återförsäljare och integratör i Sverige och Norden