Conductive

Kunddriven produktutveckling, konferens 20-21 februari 2012

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 17:18 CET

Kunddriven produktutveckling − från investering till lönsamhet

Produktutveckling är värdelös om ingen vill köpa den färdiga produkten. Så hur tar du tillvara på kundens krav och behov hela vägen från idé till försäljning? På denna konferens får du ta del av fl era framstående företags angreppssätt på produktutveckling med kunden i fokus och med lönsamhet som mål. Det finns ingen quick-fix eller magisk formel för lönsamhet, däremot fi nns det långsiktiga strategier och arbetssätt som fungerar.

Hur utvecklar du produkter med maximalt kundvärde?
På denna konferens får du ta del av produktutvecklingscase från idéstadiet av nya produkter till
förbättringsstadiet av befi ntliga. Du får verklighetsförankrade tankesätt, verktyg och metoder att ta med dig tillbaka till ditt företag för att arbeta vidare med det viktigaste ni har – era produkter.

DU FÅR LÄRA DIG:
• Internkundens betydelse för lönsam produktutveckling
• Defi niera kundvärdet och integrera det i produktet
• Innovationsprocesser och idégenerering i samarbete med stakeholders

DU KOMMER BL.A. ATT FÅ LYSSNA TILL:
Så behåller LKAB sin höga produktkvalitet genom aktivt samarbete med kunderna
Seija Forsmo, Specialist in Particle Technology, Technology and Business Development, LKAB

Kunddriven produktutveckling på en varierad marknad för global framgång
Nader Asnafi , Vice President Research & Development, Uddeholm

Lean Product Development – så tar du Lean till nästa nivå
Stefan Bükk, forskningsingenjör och expert inom Lean Product Development, Swerea IVF
Varmt välkommen till årets konferens om produktutveckling!

För mer information och konferensprogram - klicka här!

Varmt välkommen på konferens!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.