Konsumentverket

Kunder med funktionsnedsättning efterlyser enklare teknik i butiker

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 14:23 CEST

– Enkäten visar att det finns en osäkerhet när man ska använda sitt betalkort. Det handlar bland annat om rädslan för att någon annan ska se koden och att det kan vara svårt att se tecknen på displayen, säger Jessica Karlsson vid Hjälpmedelsinstitutet.

Trots problemen med betalkort anger 76 procent av de svarande att de brukar betala med bankkort när de handlar. Men många litar inte på säkerheten och tycker att det är svårt att hålla reda på hur mycket pengar som spenderas. Man efterlyser också en standard för betalkortsterminaler, för att på förhand veta var knapparna sitter och om man ska använda magnetremsa eller chip.

Ledsagning och hjälp med personlig service från butikspersonalen är andra önskemål som kom fram i enkäten. Lite drygt hälften av dem som svarade hade provat självscanning. Men flera skulle vilja scanna om de förstod hur det fungerar eller såg att läsa texten. Rädsla för att göra fel, att registrera en vara flera gånger eller glömma bort att scanna varor var några av svårigheterna. Att man helt enkelt inte når utrustningen, eller inte kan hålla i den på grund av nedsatt funktion i händerna gjorde också att en del undvek att scanna.

– Vi är medvetna om att det finns tillgänglighetsbrister i flera butiker och vi arbetar aktivt för att påverka medlemsföretagen att förbättra tillgänglighet och användbarhet, säger Meta Troell på Svensk Handel.

IT-frågan, enkäter på webben, drivs av Hjälpmedelsinstitutet och kommunikationsmyndigheten PTS. Enkäterna vänder sig främst till personer med tal- och skrivsvårigheter, synskada, hörselskada, lindrig utvecklingsstörning och kognitiva funktionsnedsättningar.

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentverket finns i Karlstad där cirka 120 personer arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag. Varor och tjänsters säkerhet, företagens reklam och avtalsvillkor, privatekonomi samt konsumentrelaterade handikapp- och miljöfrågor är några av våra områden. Vi utbildar också kommunernas konsumentvägledare, samhällsvägledare samt budget- och skuldrådgivare. Dessutom bevakar vi konsumenternas intressen inom EU. En annan central uppgift är att föra ut aktuell och relevant information till konsumenterna på vår webbplats www.konsumentverket.se.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge alla lika möjligheter.