Länsförsäkringar

Kunder tar plats i Länsförsäkringar Livs styrelse

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 10:11 CET


I dagarna påbörjas årets val till Länsförsäkringar Livs Försäkringstagarförening. Drygt 465 000 kunder ska tillsammans välja vilka som ska representera dem tre år framåt. Försäkringstagarföreningen är oberoende och fristående från Länsförsäkringars organisation och har två representanter i Länsförsäkringar Livs styrelse.

Länsförsäkringar Livs Försäkringstagarförening bildades 2003 för att ge kunderna möjlighet till direkt insyn och inflytande i bolagets verksamhet. Medlemmarna är kunder i Länsförsäkringar Liv och föreningen utser själva två representanter till Länsförsäkringar Livs styrelse.

– Försäkringstagarföreningen ska tillvarata kundernas intressen, bland annat genom de två styrelseledamöterna. Det är inte våra pengar som ska växa, utan kundernas, så därför är det självklart för oss att kunderna också representeras i styrelsen, säger Jörgen Svensson, vd på Länsförsäkringar Liv.

Föreningens inriktning är att kundernas sparande ska utvecklas så bra som möjligt. Genom de två representanterna i Länsförsäkringar Livs styrelse kan föreningen bevaka att Länsförsäkringar Liv drivs på ett sätt som är bra för kunderna. Föreningen får också information om nya regelverk och utredningar som kan påverka kunderna.

Om Länsförsäkringar Livs Försäkringstagarförening
Föreningen är oberoende och fristående från Länsförsäkringars organisation. Föreningen har 56 medlemmar, en styrelse på fem personer och två representanter i Länsförsäkringar Livs styrelse. Medlemmarna är kunder i Länsförsäkringar Liv. Varje länsförsäkringsbolags geografiska område representeras av mellan två och sex medlemmar. Föreningsstämma hålls en gång per år.

Valet till Försäkringstagarföreningen genomförs under första kvartalet varje år i cirka 17 länsförsäkringsbolags områden enligt rullande plan. I årets val har cirka 465 000 av Länsförsäkringar Livs totalt 1,1 miljon kunder rösträtt. De nya medlemmarna väljs för en mandatperiod på tre år. Den som väljer kan rösta på föreslagna kandidater eller föreslå någon annan person. Vid det senaste valet för ett år sedan deltog över 47 000 personer i valet.

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Svensson, vd Länsförsäkringar Liv
08-588 406 08, 073-964 06 08
jorgen.svensson@lansforsakringar.se

Länsförsäkringars pressjour
08-588 418 50

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.