SAS Institute

Kunderna köar för att installera SAS 9.2M2

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 14:10 CET

SAS Institute lanserar ny version av sitt ramverk för företagsövergripande affärsanalys.

SAS Institute, ledande på lösningar för beslutsstöd där avancerad analys är en integrerad del, lanserar en ny version av SAS Business Analytics Framework. SAS 9.2M2 gör det enklare och snabbare att komma från rådata till resultat och ny grafik gör informationen mer lättillgänglig. Versionen erbjuder bland annat även ett utökat stöd för Sharepoint, MS Office och webservices. SAS Institutes kunder står nu i kö för att installera den nya versionen.

 – SAS 9.2M2 är en av våra viktigaste lanseringar någonsin och våra kunder ligger verkligen på oss för att få installera den nya versionen. Alla som har använt SAS 9.1.3 och som har sett den nya versionen ser olika saker som just de kommer att ha nytta av, säger Börje Edlund, som är chefsarkitekt på SAS Institute.

SAS 9.2M2 lanserades på SAS Forum tidigare i höst och finns sedan några veckor tillgänglig på den svenska marknaden. Bakgrunden till den nya versionen är förändringar i hur företag använder affärsanalys mer operativt och övergripande, vilket har skapat nya krav på till exempel integration med Sharepoint och enklare integration av analys och rapportering via webservices. 

En rapport eller en analys kan med SAS 9.2M2 framställas och publiceras som en webservice eller ett dashboard i SAS-portalen, vilket sker transparent för användaren och snabbar upp hela processen. Dessutom har nya gränssnitt och en ny generation av visualisering tagits fram som ger nya grafiska möjligheter att förstå informationen.

SAS 9.2M2 är en vidareutvecklad version av hela SAS Institutes ramverk för affärsanalys,  SAS Business Analytics Framework, inklusive dataintegration, rapportering och analysmiljö.

– För SAS Institute innebär den nya versionen att vi har fått en ny effektivare arkitektur att bygga våra lösningar på. Även nya versioner av SAS Institutes affärslösningar som till exempel Customer Intelligence använder SAS 9.2M2 som bas från och med nu, berättar
Börje Edlund.

Speciellt inom följande områden har SAS Institute byggt in ytterligare funktioner:

  • Credit scoring, att på förhand bedöma sina kunders kreditvärdighet eller undersöka sina risker.
  • Analys för att hitta kundgrupper som köper vissa produkter.
  • Prognostisering av miljoner rader data för att förutsäga försäljning.
  • Analys av sociala nätverk, bloggar, twitter med mera för att se vad som anses positivt eller negativt med ett företags produkter.

SAS 9.2M2 innehåller dessutom ett utökat stöd för dashboards även i Sharepoint samt Business Intelligence i MS Office, vilket innebär att användarna från alla Office-verktyg kan nå och dra nytta av hela kraften i SAS Institutes ramverk för att göra rapporter och avancerad analys. Versionen innehåller även webbaserade verktyg för företagsövergripande analys och rapportering. 

– Våra kunder har under senaste året önskat en ytterligare integration med till exempel Sharepoint, och denna möjlighet finns nu. SAS Institutes Forsknings- och Utvecklingsavdelning har även lagt ned mycket arbete på att stödja våra kunders IT-strategier inom webservices/SOA och olika tekniska plattformar som till exempel virtuella miljöer och grid computing. De har i stort sett lyckats få med det mesta från listan som våra kunder fyller i om vad de vill se i nästa version, säger Börje Edlund.

SAS Institute är ledande på lösningar för beslutstöd där avancerad analys är en integrerad del. SAS Institute, även världens största privatägda mjukvaruföretag, omsätter årligen runt 10 miljarder kronor i 105 länder och har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla verktyg och metoder som låter stora organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och inte minst att skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt gjort 45 000 kundinstallationer, bland annat i 91 procent av Fortune 500-företagen.
I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag drygt 100 anställda på kontoret i Stockholm samt en marknadsandel på 40,1 procent, enligt Gartner. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök:
www.sas.com/sweden

 

Vill du veta mer så kontakta gärna:

Börje Edlund, chefsarkitekt, SAS Institute AB

Tel: 08 522 170 54, mobil: 070 481 70 54

E-post: borje.edlund@swe.sas.com