Sveriges Apoteksförening

Kunderna nöjda med nya apoteksmarknaden

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 08:46 CET

Ny SIFO-undersökning:

På ett år har konkurrensen på apoteksmarknaden förbättrat kvalitén på både service, utbud av både produkter och tjänster samt öppettider enligt en SIFO-undersökning beställd av Sveriges Apoteksförening. Nära hundra procent (97 %) av kunderna bedömer sin samlade besöksupplevelse på något av apoteken som utomordentligt bra eller bra.

Kompetent personal ökar kundnöjdheten

Hela 97 procent av kunderna svarar att de bedömer sin samlade besöksupplevelse på något av de etablerade apoteken som utomordentligt bra eller bra. En av de kvalitetsaspekter som har förbättrats sedan omregleringen är servicen. 97 procent av de som tagit ställning i frågan uppger att de upplever servicen som bättre eller lika bra på den nya apoteksmarknaden. Av de kunder som haft direktkontakt med en apoteksanställd ansåg 85 procent att de fått bra vägledning eller råd av personalen.

– Vi är mycket stolta över att se att kundnöjdheten för apoteken i Sverige har ökat sedan omregleringen. På ett år har branschen lyckats åstadkomma mycket mer än vad vi hade kunnat hoppas på. Resultatet visar att en konkurrensutsatt apoteksmarknad levererar. Under 2011 ser vi fram emot en vidare utveckling av marknaden och apotekens erbjudande, säger Johan Wallér, VD på Sveriges Apoteksförening.

Apoteken bättre än detaljhandeln

Apoteken på den nya apoteksmarknaden har redan lyckats uppnå bättre kundrelationer än detaljhandeln. I TNS SIFOs benchmarkindex som tittar på en samlad bedömning av apoteksbesöket, viljan att återvända till och rekommendera samma apotek till andra samt upplevd konkurrensfördel av det apotek kunden besökt, så uppnår apoteken totalt 78 enheter jämfört med endast 64 enheter för detaljhandeln. Svenskar i åldern 56-66 år ger apoteken det högsta omdömet på hela 90 enheter.

För mer information kontakta

Johan Wallér, VD Sveriges Apoteksförening

E-mail: johan.waller@sverigesapoteksforening.se Telefon: 070-239 16 06

Fakta om SIFO-undersökningen

För att kartlägga kundnöjdheten på apoteksmarknaden efter omregleringen har Sveriges Apoteksförening låtit TNS SIFO göra en undersökning om olika kvalitetsaspekter. Intervjuerna genomfördes under Q4-perioden. Totalt deltog 1000 personer i intervjuerna.

Sveriges Apoteksförening är branschorganisationen för apoteksaktörer och har idag 11 medlemsföretag som driver över 1140 apotek över hela landet

Sveriges Apoteksförening företräder apotek i Sverige och deras ägare och arbetar för att skapa goda förutsättningar för apoteksverksamhet på den svenska marknaden. Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel, läkemedelshantering, läkemedelsanvändning och hälsofrågor.