Lean Forum

Kundernas bästa i fokus ledde till världsklass

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 10:52 CEST

Brittiska Tesco är en av världens ledande butikskedjor. Deras budskap att ” vårt huvudsyfte är att skapa värde för kunderna och förtjäna deras livslånga lojalitet” visar att ”lean thinking” ligger till grund för deras strategier och agerande. På Lean Forum 2010 ger Barry Evans en inblick i hur lean bidragit till deras framgångssaga.

Tesco är en av världens största butikskedjor och har 4 800 butiker på 14 olika marknader. De har 472 000 anställda och säljer bland annat mat, vin, kläder, hälso- och skönhetsprodukter, hemelektronik och böcker. De senaste 20 åren har Tesco haft en fantastisk försäljningstillväxt, från sex till 56 miljarder brittiska pund per år och har gått från att vara Storbritanniens näst största återförsäljare till att aspirera på samma position i världen. Under Barry Evans föreläsning på Lean Forum 2010, den femte oktober, kommer han som han själv uttrycker det förklara ”hur Tescos verksamhet kunnat blomstra i 20 år när de inte producerat något alls, men skapat värde för kunderna bättre än någon av konkurrenterna”.

– Tesco producerar inte varorna de säljer. Istället utmärker de sig genom att skapa värde för kunden genom enklare shopping, bättre service, lägre priser och ett bredare utbud på hyllorna, säger Barry Evans.

Tescos beslut baseras på de tre orden bättre, enklare och billigare. Bättre för kunderna, enklare för medarbetarna och billigare för Tesco. Samtliga tre kriterier måste vara uppfyllda för att anses vara en förbättring.

– Viktigast av de tre är alltid ”bättre för kunden”. Till skillnad från många andra företag sätter Tesco kundvärdet i första hand istället för att effektivisera interna processer, vilket ofta innebär en försämring för kunderna på något sätt, säger Barry Evans.

Inte bara för bilindustrin

När Barry Evans började på Tesco 1995 hade han redan lång erfarenhet som industriell ingenjör med fokus på effektivitet och kostnadsminskning. Han insåg dock snabbt att hans tidigare tankesätt var gammalmodiga. Istället influerades han mycket av en man vid namn Graham Booth som inlett ett försöksprojekt inom lean på Tesco ett par år tidigare och som nu spred det sig över hela företaget

– Tesco var tidigt ute med lean ibland de stora butikskedjorna och har därför ett rejält försprång gentemot konkurrenterna. Vid den tiden, i början av 1990-talet, trodde många att lean bara var något för bilindustrin, säger Barry Evans.

Så småningom bytte Barry tjänst och blev Lean process manager för försörjningsavdelningen och fick samtidigt samme Graham Booth som närmsta chef.

Tescos största butiker har fler än 100 000 artiklar i lager samtidigt och många av dem förändras beroende på årstid. Därför är ett standardiserat arbetssätt, smidiga processer och tränad personal en förutsättning för att det ska bli rätt redan från början, något som är särskilt viktigt i en bransch med hög konkurrens och låga marginaler.

– Att undvika fel och ”waste” är absolut nödvändigt, understryker Barry.

Men lösningarna på Tesco är inte komplicerade. Genom att vandra runt i gångarna och göra en visuell bedömning av eventuella luckor på hyllorna talar om för den ansvariga personalen om påfyllningssystemen och processerna fungerar eller inte.

Från hyllplan till social omsorg

Under 2005 lämnade Barry Evans Tesco för att bli forskare på Cardiff Business School Lean Enterprise Research Centre. För närvarande arbetar Barry och hans kollegor med ett projekt som med hjälp tillverkningskoder, så kallad ”Julian code”, talar om för dem hur lång tid det har tagit från förpackningen till butikshyllorna. Detta är ett mått på hur effektivt enskilda leverantörer och detaljister försörjningskedjor fungerar. De planerar att utveckla denna forskning om standardiserade metoder som kan användas av leverantörer och återförsäljare som en metod för förbättringsarbete.

Men det är inte bara stora butiker som fångar Barrys intresse längre. Tillsammans med sina kollegor har han också bedrivit forskning på hur lean har och kan användas, och vilka resultat det har gett och kan ge i offentlig sektor. Bland annat har de tittat på hur handläggningen av ansökningar gällande stöd för funktionshindrade och bostadsbidrag har förbättrats och hur tiden från ansökan till utbetalning har kortas avsevärt med hjälp av Lean.

– Dessa personer befinner sig redan i en utsatt position och är i behov av att få hjälpen fortast möjligt. Att minska handläggningstiden i dessa ärenden har därför varit mycket viktigt och lyckosamt, säger Barry Evans.

 

Barry Evans

Tog examen som ingenjör från Oxford University 1969. Arbetar sedan 2005 som forskare på Lean Enterprise Research Center på Cardiff University. Barry är kollega till Sarah Lethbridge som föreläste om Leans potential under rubriken ”Varför älskar inte alla lean” under 2009 års Lean Forumkonferens. Under sina tio år på Tesco, en av världens ledande återförsäljarkedjor, var Barry Evans Lean Process manager på försörjningsavdelningen.

Är medförfattare till boken "Value Chain Management - developing a more valuable and certain future" av  Tom McGuffog, Barry Evans, Peter Jordan, Jeremy Clarke & Nick Wadsley. CILT 2009

 

Anmälan till Lean Forum 2010 sker till:

Media: Stina Palmqvist, 0706- 20 60 22, stina.palmqvist@leanforum.se
Övriga anmäler sig på http://www.leanforum.se/konferens2010.asp

Lean Forum är en ideell förening med fler än 3 000 medlemmar, ”Lean thinkers” bland företagsrepresentanter, konsulter och forskare.

Lean Forum utser årligen mottagare av Svenska Leanpriset, stipendium för bästa examensarbete inom Lean och anordnar årligen konferensen Lean Forum på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.