NCC AB

Kundtidning Perspektiv, nr 3 2005

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 11:09 CEST

Nu finns det senaste numret av NCC:s kundtidning Perspektiv tillgängligt på koncernens hemsida, www.ncc.info/perspektiv.

Ur innehållet:

Tema: Vem äger jorden?
Tretusenfemhundrasextiosju miljarder. Det är taxeringsvärdet på Sveriges mark. Ägarskapet är lite osäkert, men de dominerande ägarna är staten, kyrkan och skogsbolagen. I, och runt, städerna är det lite mer komplicerat.

Arkitektur: Hälsobyggen
Att miljön kan göra oss sjuka är ingen nyhet. Inte heller motsatsen, att vi blir friska av bra miljö. Men först nu har det trängt in i planeringen av miljöer som byggs för att människor ska bli friska – sjukhusen.

Runda bordet: Turismen
Sverige är inte längre ett extremt dyrt land. Alltså kan utländska turister lockas hit. Men vilka ska komma och hur ska de bo?

Teknik: Fler dimensioner
Även byggbranschen har nytta av dataspelen. Nu används 3D under hela byggprocessen. Tekniken är inte helt utan begränsningar, men intresset ökar.

Byggande: Ovan malmen
Det rör sig under jorden i Malmberget. Sakta men säkert gröps berget ut av gruvnäringen och människorna som bor på berget tvingas flytta. Husen kan de ta med sig.

Bilaga: NCC Rapport Delår 2005