Landskrona stad

Kundvalssystem ger ökad kvalitet och valfrihet för SFI-studerande

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 15:43 CEST

Med start nästa år införs ett kundvalssystem med auktoriserade utbildningsanordnare som ska bedriva svenskundervisning för invandrare (SFI) för Landskronas invandrare. Kundvalsmodellen innebär att de studerande har rätt att välja mellan olika utbildningsanordnare, som staden godkänt. En enig utbildningsnämnd beslutade om detta på onsdagen.

När modellen införs i Landskrona har de SFI-studerande i kommunen inte bara möjlighet att välja utbildare i Landskrona utan kan även söka sig till godkända utbildare på andra orter. De godkända utbildarna kan både vara offentliga och enskilda huvudmän.

– Kundvalssystemet öppnar upp för kreativa nytänkande lösningar. De studerande kan se fram emot utbildningar med olika inriktning och utbildning som är förlagd till tider som möjliggör att man kan kombinera arbete eller praktik med SFI-studier. Vårt syfte med reformen är att fler ska lär sig svenska snabbare och att de studerande fortare ska komma in på arbetsmarknaden, säger Lisa Flinth (fp) ordförande i utbildningsnämnden.

Kundvalsmodellen finns sedan årsskiftet i Helsingborg och nu införs modellen även i Landskrona. Modellen med auktoriserade utbildningsanordnare ger kommunen en starkare kvalitetskontroll av olika aktörer jämfört med en entreprenadmodell. Vilka utbildningsanordnare som blir auktoriserade tillkommer efter hand som ansökningarna kommer in och blir godkända.

– Kundvalsmodellen är en av flera utvecklingsområden som vi nu arbetar med inom SFI-utbildningen. Tillsammans med bland annat projektet Systematisk validering av nyanländas kunskaper och kunskapsutveckling, som vi tidigare fått bidrag från länsstyrelsen för, kan vi erbjuda de studerande en utbildning med högre kvalitet. Målet är att kraftigt förbättra studieresultat och korta studietiden för de SFI-studerande, avslutar Tomas Johansson, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen.

Mer information
Tomas Johansson
Förvaltningschef, utbildningsförvaltningen
0733-47 41 01

Ulf Bergström
Verksamhetschef, vuxenutbildningen
0418-47 05 39

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med ca 41 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.