Kungälvs kommun

Kungälv vill bli pilotkommun för personliga zoner

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 14:40 CET

Kommunstyrelsen i Kungälv beslutade vid sitt möte 16 november, att uppvakta kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen om att få bli pilotkommun för ”personliga zoner”, en ny zonindelning för kollektivtrafiktaxorna.

– Taxegränsen mellan Göteborg och Kungälv och den geografiska fördyrningen med att påbörja en resa vid Fars Hatt jämfört att åka från Eriksdal, är något som Samarbetspartierna vill utmana, säger Maria Kjellberg (MP), kommunstyrelsens första vice ordförande. Detta innebär att geografiska streck i marken inte längre skulle avgöra priset för resan, zonen ska i stället följa resenären som en ”badring”.
Västra Götalandsregionen började 2012 att jobba med pris och sortimentstrategin. Första steget, som genomfördes i januari 2016, innebar för Kungälvs tätortszon att taxan sänktes till
Göteborg +. Tätortszonen innefattar centrala Kungälv, centrala Ytterby och hållplats Kornhalls färjeläge.
Steg två är en ny avståndsbaserad taxa ”Personlig zon” som ännu inte är påbörjad.
– Det finns ännu inget beslut om att införa personliga zoner inom Västragötalandsregionen, men försök pågår i Region Skåne, säger Marielle Månskär, som arbetar med kollektivtrafik i kommunen. En personlig zon skulle förhoppningsvis innebära färre bilar på Eriksdal, eftersom en resa till Göteborg skulle kosta lika mycket från exempelvis nya Resecentrum, säger Marielle Månskär. Förhoppningsvis skulle det också leda till fler resande, eftersom det skulle bli enklare och tydligare vad en resa kostar.
– Regionens mål är ett fördubblat kollektivtrafikresande, och vi ska bidra med vår del, säger Maria. Kungälv är en utmärkt kommun att ha som pilotkommun då vi avgränsas av geografiska zoner åt flera håll.

Ytterligare information 

Marielle Månskär 
Samhällsbetalda resor 
0303-23 96 63  24

Politiska kommentarer

Maria Kjellberg
kommunstyrelsens 1:e vice ordf.
0704-45 19