Kungälvs kommun

Kungälvs kommun överklagar mark- och miljödomstolens dom om detaljplanerna för Kongahälla

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 12:38 CET

Kungälvs kommun överklagar mark- och miljödomstolens dom om detaljplanerna för Kongahälla

Kommunstyrelsen i Kungälvs kommun beslutade enhälligt, vid ett extrainsatt möte onsdag 6 februari, att överklaga mark- och miljödomstolens upphävande av detaljplanerna Kongahälla södra och västra. Kommunen kommer alltså att begära prövningstillstånd i mark och miljööverdomstolen.

– Vi överklagar domen för att den enligt våra experter i flera delar är otydlig, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Holmensköld (M). Vi vill skapa visshet i dessa otydligheter för att kunna gå vidare i processen. Dialogen med vår motpart fortsätter och vi vill naturligtvis om möjligt nå samförstånd med dem. De är på det klara med att vi kommer att överklaga.

Detaljplanerna är tänkta att, med 900 bostäder och ett handelscentrum, ge möjlighet till en omfattande stadsutveckling i Kungälvs stad.

ICA överklagade och fick rätt när det gäller trafik- och parkeringsfrågor. Domstolen gör inte samma avvägning mellan det allmänna och det enskilda intresset som kommunen. Rättens ordförande, som är jurist, delade inte majoritetens uppfattning utan reserverade sig mot upphävandet av Kongahälla västra.

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationschef

0303-23 96 77

Ytterligare information och kommentarer:

Anders Holmensköld (M)   

Kommunstyrelsens ordförande 

0303-23 91 10, 0702-71 89 09   

Leif Johansson

Samhällsbyggnadschef

0303-23 92 18, 0702-18 84 36