Kungälvs kommun

Kungälvs kommun satsar på högskoleutbildning inom handeln – Butikchefsprogrammet stärker kompetensen

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 14:11 CET

Mot bakgrund av att shoppingturismen växer, att handeln slår rekord i Kungälv och att vi bygger ett helt nytt centrum med mer handelsyta i staden, drar Kungälvs kommun, från och med hösten 2007, igång en butikschefsutbildning på högskolenivå.

Dagligvaruhandeln står sig redan mycket stark i en jämförelse i regionen. Sällanvaruhandeln växer också, men här vill vi bli ännu bättre. Nu skapar vi nya handelsytor. Inom den kommande femårsperioden kommer vi att skapa upp emot 10.000 m2 ny yta för handeln.

Men det krävs mer än bara ny yta för att handeln skall utvecklas positivt. Kompetensförsörjningen inom detaljhandeln blir en allt viktigare konkurrensfaktor i framtiden. Här vill vi profilera oss, därför kommer vi i Mimers Hus tillsammans med högskolan i Skövde att arrangera Butikschefsprogrammet på 80 poäng. Det handlar om 30 platser.

Programmet omfattar två års högskolestudier och ger en yrkeshögskoleexamen med inriktning mot butiksledning. Undervisningen ges på Mimers Hus, men kopplat till utbildningen kommer det att finnas ett antal partnerbutiker som stödjer studenternas projekt och länkar undervisning till den praktiska verkligheten.

Innehållet i kurserna är "traditionella" högskolestudier med föreläsningar, inläsning av kurslitteratur, övningar och seminarier, kopplade till praktiska uppgifter i grupp i partnerbutikerna. Det första året läser studenten kurser som handlar om butikens marknadsföring, affärsredovisning och ekonomistyrning samt företagsledning i butik, men också grundläggande kurser i datoranvändning och inköpsarbete. Programmets andra år innehåller kurser om konsumentens beteende, den personliga försäljningen i butik och olika säljhjälpmedel, till exempel skyltar och andra exponeringar. Studenten läser omvärldsanalys och om butikens administration samt utbildas i de lagar som har betydelse för butiker. För att söka till utbildningen som ges på helfart, krävs grundläggande behörighet.

– Detta var en chansning som gick hem, vi är väldigt glada över att i hård konkurrens med flera andra städer fått denna utbildning till Kungälv, säger Miguel Odhner (s), kommunstyrelsens ordförande.

Noel Cornér
Informationschef
Telefon: 0303-23 96 77
Politiska kommentarer:

Miguel Odhner
kommunstyrelsens ordf
Telefon: 0303-23 91 11