Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Kungl Krigsvetenskapsakademiens högtidssammankomst

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 17:15 CET

Kungl. Krigsvetenskapsakademien genomför måndagen den 13 november sin 210:e högtidsdag. Vid högtidssammankomsten kl 1700 i Börssalen kommer bland annat kallade ledamoten i Akademien, statssekreteraren vid Finska Utrikesdepartementet Pertti Torstila att tala över ämnet ”Mellanöstern och Libanon: Krishantering under Finlands ordförandeskap i Europeiska Unionen”. Belöningar ur Lars och Astrid Albergers stiftelse för stödjandet av Sveriges försvar kommer att delas ut till: - Laborator Lars Ahlin, FOI, som tilldelas Akademiens belöningsmedalj i silver och 30 000 kr för ett mångårigt och framgångsrikt arbete med utveckling av pedagogik och utbildningshjälpmedel inom mobil kommunikation och Nätverksbaserat Försvar (NBF). - Radiokontrollörerna Anders Gustafsson och Peter Genstrand, FRA, som tilldelas Akademiens belöningsmedaljer i silver och vardera 15 000 kr för att de gemensamt och på eget initiativ utvecklat ett program för utbildning av signalspaningsoperatörer i internationell tjänst. - Major Mikael Lindholm, MHS Halmstad, som tilldelas Akademiens belöningsmedalj i silver och 20 000 kr för sin centrala roll i det pedagogiska utvecklingsarbetet inom Försvarsmakten ända sedan den nuvarande processen inleddes tidigt 1990-tal. - F.d. Överstelöjtnant Bengt Hammarhjelm, Visby, som tilldelas Akademiens belöningsmedalj i guld och 10 000 kr för sitt framstående författarskap om Gotlands militärhistoria. Vid denna högtidsdag nedlägger nuvarande styresmannen för Akademien Filosofie doktor Erik Norberg sitt ämbete och som ny styresman tillträder professorn vid Försvarshögskolan Bo Huldt. Likaså nedlägger 2.styresmannen generallöjtnant Gustaf Welin sitt ämbete och som ny 2.styresman tillträder generalmajor Erik Rossander. Ytterligare information kan erhållas från Akademiens sekretariat. Kim Åkerman Akademiens sekreterare