Kungliga Musikaliska Akademien

Kungl. Musikaliska Akademien uppmanar till fortsatt stöd för Kroumata

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 10:29 CEST

Den turbulens som för närvarande råder kring Kroumata har lett till att fokus flyttats från den viktiga frågan om ensemblens överlevnad. Kungl. Musikaliska Akademien, som tidigare engagerat sig i ensemblens framtid, har inte ändrat uppfattning i frågan och uppmanar återigen stat, kommun och landsting att inte låta sig påverkas av konflikten utan göra sitt yttersta för att finna en långsiktig finansiell lösning.

"Kroumata är en institution som genomsyrar vårt musikliv från kommunala musikskolan upp till den högsta musikutbildningen och i det konstnärliga utvecklingsarbetet genom det ständiga sökandet efter nya klanger, nya rytmer och nya ensemblekonstellationer. För tonsättare i Sverige och i världen kan Kroumatas betydelse inte överskattas."

För mer information kontakta:

Åke Holmquist

Ständig Sekreterare

Kungl. Musikaliska Akademien

ake.holmquist@musakad.se, 08-407 18 04